Šta je situacioni plan?

Topografski i situacioni plan predstavljaju grafički prikaz terena i objekata sa ili bez visinske predstave. Za razliku od katastarsko-topografskog plana, situacioni plan ne mora da sadrži prikaz granica katastarskih parcela i ne overava se od strane Republičkog geodetskog zavoda.

Postoje situacioni plan gradilišta i situacioni plan šire okoline.

Situacioni plan gradilišta prikazuje parcelu sa nacrtanim objektom na željenom mestu u odnosu na granice parcele, položaj objekta u odnosu na strane sveta i put, ulicu sa koje će se ulaziti na gradilište, regulacionu i građevinsku liniju.

Situacioni plan šire okoline prikazuje spoljne ivice budućeg objekta na građevinskoj parceli, sve građevinske parcele sa brojevima i ulicama koje okružuju gradilište, vodovodnu i kanalizacionu mrežu, itd.

Želite da prijavite Vašu firmu?

Popunite upitnik na sledećoj strani

Kako klimatske promene utiču na geodetska merenja?

Kako klimatske promene utiču na geodetska merenja?

Geodetska merenja predstavljaju osnovu za razumevanje mnogih aspekata naše planete, od definisanja granica imanja do praćenja tektonskih ploča. Međutim, kako se klima naše planete

Satelitska geodezija: Razumevanje osnovnih principa i primena

Satelitska geodezija: Razumevanje osnovnih principa i primena

Satelitska geodezija je revolucionarizovala način na koji razumemo i mapiramo našu planetu. Kroz kombinaciju satelitske tehnologije i geodetskih principa, ova oblast pruža precizne informacije

Geodetski doprinos u zaštiti kulturnog nasleđa

Geodetski doprinos u zaštiti kulturnog nasleđa

Kulturno nasleđe predstavlja most između prošlosti i sadašnjosti, čuvajući priče, tradicije i vrednosti koje su oblikovale našu civilizaciju. Zaštita ovih dragocenih spomenika i lokaliteta

Geodezija u svemirskim istraživanjima

Geodezija u svemirskim istraživanjima

Geodezija, nauka o merenju i predstavljanju Zemlje, možda na prvi pogled nema mnogo veze sa svemirom. Međutim, geodetska merenja igraju ključnu ulogu u istraživanju