Šta je situacioni plan?

Topografski i situacioni plan predstavljaju grafički prikaz terena i objekata sa ili bez visinske predstave. Za razliku od katastarsko-topografskog plana, situacioni plan ne mora da sadrži prikaz granica katastarskih parcela i ne overava se od strane Republičkog geodetskog zavoda. Postoje situacioni plan gradilišta i situacioni plan šire okoline. Situacioni plan gradilišta prikazuje parcelu sa nacrtanim objektom na željenom mestu u odnosu na granice parcele, položaj objekta u odnosu na strane sveta i put, ulicu sa koje će se ulaziti na gradilište, regulacionu i građevinsku liniju. Situacioni plan šire okoline prikazuje spoljne ivice budućeg objekta na građevinskoj parceli, sve građevinske parcele sa brojevima i ulicama koje okružuju gradilište, vodovodnu i kanalizacionu mrežu, itd.

Želite da prijavite Vašu firmu?

Popunite upitnik na sledećoj strani

Integracija geodetskih usluga u održavanje industrijskih objekata

Integracija geodetskih usluga u održavanje industrijskih objekata

Industrijski objekti su stub modernog društva, pružajući infrastrukturu za proizvodnju, skladištenje i distribuciju proizvoda koji su neophodni za svakodnevni život. Međutim, održavanje ovih objekata

GIS Sistemi u Upravljanju Gradskim Resursima

GIS Sistemi u Upravljanju Gradskim Resursima

GIS sistemi (Geografski Informacioni Sistemi) revolucioniraju način na koji gradovi upravljaju svojim resursima. Ova tehnologija omogućuje gradskim planerima, inženjerima i odlučiteljima da na efikasniji

Primena Geodezije u Planiranju Telekomunikacionih Mreža

Primena Geodezije u Planiranju Telekomunikacionih Mreža

Geodezija, naučna disciplina koja se bavi merenjem i kartiranjem Zemljine površine, igra ključnu ulogu u mnogim sektorima, uključujući telekomunikacije. U današnjem svetu, gde je

Geodetske Tehnike u Pomorskoj Navigaciji

Geodetske Tehnike u Pomorskoj Navigaciji

Pomorska navigacija, veština i nauka o određivanju pozicije i kretanja broda kroz okeane, prešla je dug put od svojih ranih početaka. Danas, geodetske tehnike