Šta je elaborat geodetskih radova?

Elaborat geodetskih radova je niz dokumenata koji se izradjuju i predaju odgovarajućoj ustanovi ( Katastar , Sekretarijar za legalizaciju / ozakonjenje , tehnički prijem … ). On je osnova za menjanje podataka na katastarskom planu i u listovima nepokretnosti. Pomoću takvog elaborata može se npr. formirati građevna parcela, ili upisati kuća.

Za ucrtavanje objekta u katastarskim planovima ili proširenje postojećeg objekta radi se elaborat geodetskih radova za ucrtavanje objekta u katastarskim planovima . Sastoji se od dela sa opštim podacima o objektu , lokaciji i investitoru i od tehničkog geodetskog dela sa podacima merenja i skicom gde je novonastalo stanje prikazano crvenom bojom.

Elaborat geodetskih radova za legalizaciju (ozakonjenje) objekata čini, pored svega gore navedenog, i geodetski snimak.

Kada posebni deo nekog objekta nije uknjižen a objekat je evidentiran u katastru, radi se elaborat skica posebnog dela objekta – etažiranje na osnovu kog se vrši knjiženje posebnog dela objekta.

Za potrebe tehničkog prijema izradjuje se Elaborat geodetskih radova za tehnički prijem koji sadrži deo za ucrtavanje.

Želite da prijavite Vašu firmu?

Popunite upitnik na sledećoj strani

Kako izabrati pravi akumulator za svoje vozilo i šta utiče na njegov vek trajanja?

Kako izabrati pravi akumulator za svoje vozilo i šta utiče na njegov vek trajanja?

Koliko ste puta imali problem sa akumulatorom vašeg vozila? Da li ste nekad ostali zaglavljeni u sred ničega zbog ispražnjenog akumulatora? Ili ste možda

Kako se Razvila Geodezija Kroz Istoriju?

Kako se Razvila Geodezija Kroz Istoriju?

Geodezija je disciplina koja se bavi merenjem i opisivanjem oblika, veličine i položaja Zemlje i njenih geografskih karakteristika. Ova disciplina ima bogatu istoriju koja

Korisne Aplikacije za Geodetska Merenja i Obradu Podataka

Korisne Aplikacije za Geodetska Merenja i Obradu Podataka

Geodetska merenja su bitna za mnoge aspekte ljudskog života, uključujući urbanističko planiranje, građevinarstvo, geologiju, poljoprivredu i mnoge druge oblasti. Međutim, merenje terena i obrada

Kako Izabrati Pravi Akumulator za Vaše Vozilo

Kako Izabrati Pravi Akumulator za Vaše Vozilo

Koliko ste puta imali problem sa akumulatorom vašeg vozila? Da li ste nekad ostali zaglavljeni u sred ničega zbog ispražnjenog akumulatora? Ili ste možda