Šta je elaborat geodetskih radova?

Elaborat geodetskih radova je niz dokumenata koji se izradjuju i predaju odgovarajućoj ustanovi ( Katastar , Sekretarijar za legalizaciju / ozakonjenje , tehnički prijem … ). On je osnova za menjanje podataka na katastarskom planu i u listovima nepokretnosti. Pomoću takvog elaborata može se npr. formirati građevna parcela, ili upisati kuća.

Za ucrtavanje objekta u katastarskim planovima ili proširenje postojećeg objekta radi se elaborat geodetskih radova za ucrtavanje objekta u katastarskim planovima . Sastoji se od dela sa opštim podacima o objektu , lokaciji i investitoru i od tehničkog geodetskog dela sa podacima merenja i skicom gde je novonastalo stanje prikazano crvenom bojom.

Elaborat geodetskih radova za legalizaciju (ozakonjenje) objekata čini, pored svega gore navedenog, i geodetski snimak.

Kada posebni deo nekog objekta nije uknjižen a objekat je evidentiran u katastru, radi se elaborat skica posebnog dela objekta – etažiranje na osnovu kog se vrši knjiženje posebnog dela objekta.

Za potrebe tehničkog prijema izradjuje se Elaborat geodetskih radova za tehnički prijem koji sadrži deo za ucrtavanje.

Želite da prijavite Vašu firmu?

Popunite upitnik na sledećoj strani

Kako klimatske promene utiču na geodetska merenja?

Kako klimatske promene utiču na geodetska merenja?

Geodetska merenja predstavljaju osnovu za razumevanje mnogih aspekata naše planete, od definisanja granica imanja do praćenja tektonskih ploča. Međutim, kako se klima naše planete

Satelitska geodezija: Razumevanje osnovnih principa i primena

Satelitska geodezija: Razumevanje osnovnih principa i primena

Satelitska geodezija je revolucionarizovala način na koji razumemo i mapiramo našu planetu. Kroz kombinaciju satelitske tehnologije i geodetskih principa, ova oblast pruža precizne informacije

Geodetski doprinos u zaštiti kulturnog nasleđa

Geodetski doprinos u zaštiti kulturnog nasleđa

Kulturno nasleđe predstavlja most između prošlosti i sadašnjosti, čuvajući priče, tradicije i vrednosti koje su oblikovale našu civilizaciju. Zaštita ovih dragocenih spomenika i lokaliteta

Geodezija u svemirskim istraživanjima

Geodezija u svemirskim istraživanjima

Geodezija, nauka o merenju i predstavljanju Zemlje, možda na prvi pogled nema mnogo veze sa svemirom. Međutim, geodetska merenja igraju ključnu ulogu u istraživanju