Korisne informacije

Započeti projekat izgradnje može zvučati komplikovano, ali mi smo tu da ga pojednostavimo! Na našem sajtu možete pronaći korisne informacije za pribavljanje dokumenata i svih neophodnih dozvola za vas projekat. Potražite informacije o najnovijim zakonima, propisima i standardima u svetu građevinarstva!

Dokumentacija i takse potrebne za upis u katastar nepokretnosti

Želite da rešite pravni status vaše nekretnine?

Gradnja montažnih objekata

Sa nama možete pronaći stručnog geodetu, pripremiti dokumenata i napraviti plan za izgradnju vašeg novog doma.

Geodetski-snimak

Šta je elaborat geodetskih radova?

Elaborat geodetskih radova je osnova za menjanje podataka na katastarskom planu i u listovima nepokretnosti.

Šta je geodetski snimak?

Geodetski snimak je grafički prikaz stvarnog stanja na terenu. On prikazuje položaj objekta i njegove dimenzije, površinu, spratnost, visinsku predstavu terena…

situacioni plan

Šta je situacioni plan?

Topografski i situacioni plan predstavljaju grafički prikaz terena i objekata sa ili bez visinske predstave.

katastarsko-topografski plan

Šta je katastarsko-topografski plan?

Katastarsko-topografski plan predstavlja osnovu za projektovanje i izgradnju.

zuta zgrada stanovi

Legalizacija stana

Legalizacija stana je moguća ukoliko je celokupna zgrada legalizovana, no u izvesnim situacijama svaki stanar može posebno da legalizuje svoj stan.

Legalizacija kuće

Legalizacija nije pitanje izbora već je obaveza vlasnika objekta. Saznajte koja Vam je dokumentacija potrebna za legalizaciju kuće.

Legalizacija pomoćnih i ekonomskih objekata

Ukoliko kuća nije legalizovana, pomoćni objekti se ne moraju pojedinačno ozakoniti već će se i oni ozakoniti zajedno sa kućom.

Dokumentacija i takse potrebne za upis u katastar nepokretnosti

Želite da rešite pravni status vaše nekretnine?

Gradnja montažnih objekata

Sa nama možete pronaći stručnog geodetu, pripremiti dokumenata i napraviti plan za izgradnju vašeg novog doma.

Geodetski-snimak

Šta je elaborat geodetskih radova?

Elaborat geodetskih radova je osnova za menjanje podataka na katastarskom planu i u listovima nepokretnosti.

Šta je geodetski snimak?

Geodetski snimak je grafički prikaz stvarnog stanja na terenu. On prikazuje položaj objekta i njegove dimenzije, površinu, spratnost, visinsku predstavu terena…

situacioni plan

Šta je situacioni plan?

Topografski i situacioni plan predstavljaju grafički prikaz terena i objekata sa ili bez visinske predstave.

katastarsko-topografski plan

Šta je katastarsko-topografski plan?

Katastarsko-topografski plan predstavlja osnovu za projektovanje i izgradnju.

zuta zgrada stanovi

Legalizacija stana

Legalizacija stana je moguća ukoliko je celokupna zgrada legalizovana, no u izvesnim situacijama svaki stanar može posebno da legalizuje svoj stan.

Legalizacija kuće

Legalizacija nije pitanje izbora već je obaveza vlasnika objekta. Saznajte koja Vam je dokumentacija potrebna za legalizaciju kuće.

Legalizacija pomoćnih i ekonomskih objekata

Ukoliko kuća nije legalizovana, pomoćni objekti se ne moraju pojedinačno ozakoniti već će se i oni ozakoniti zajedno sa kućom.