Gradnja montažnih objekata

Ukoliko ste se odlučili za izgradnju montažnog objekta, treba znati da ovaj tip gradnje ima dosta prednosti. Osim što može koštati manje nego „standardna“ gradnja, montažni objekat zahteva manje vremena da se izgradi. Međutim, gradnja montažnih objekata podrazumeva obimnu dokumentaciju kao i budžet za koji se treba pripremiti unapred. Dobra vest je da je ovakva gradnja dozvoljena u najvećem (naseljenom) delu grada. Pre nego što se upustite u naredni projekat, pogledajte šta sve podrazumeva proces izgradnje montažnog objekta i koliko novca je potrebno za njega izdvojiti.

Šta je potrebno za početak izgradnje montažnog objekta?

Ukoliko planirate da gradite montažni objekat poput kuće, najpre proverite da li je takva gradnja dozvoljena na parceli koju ste odabrali. Plan detaljne regulacije dozvoljava izgradnju na svim delovima grada koji su predviđeni za pojedinačne porodične objekte. Propisan zakon za gradnju montažnih objekata određuje površinu i visinu prostora na kojoj smete graditi, kao i udaljenost od drugih objekata. Kako bi vaš montažni objekat bio funkcionalan, takođe ćete morati da steknete uslov za priključak na infrastrukturu date parcele. Pre nego što počnete za gradnjom, raspitajte se o detaljima vezanim za lokaciju gradnje. Planski dokument bi trebalo da sadrži sve informacije o katastarskoj parceli, kao i o ograničenjima gradnje na istoj. Od neophodnih dokumenata za lokacijsku dozvolu ćete morati da priložite:
 • Plan parcele (kopiju)
 • Situacioni plan (izdat od strane geometra ili projektanta)
 • Izvod iz Zemljišne knjige
 • Kopiju plana parcele
 • Izvod iz katastra (zbog podzemnih instalacija)
 • Rešenje o promeni namene zemljišta
Nakon što saznate mogućnosti buduće gradnje montažnog objekta, potrebno je da dobijete građevinsku dozvolu, koja će ujedno predstavljati i jedan od najvećih troškova u procesu izgradnje. Za ovaj postupak biće vam potrebna sledeća dokumenta:
 • Original prepiska Posebnog lista ili izvod iz Zemljišnih knjiga
 • Tri primerka zemljišnog projekta
 • Izveštaj o tehničkoj kontroli
 • Rešenje o lokacijskoj dozvoli
 • Dokaz o plaćenoj naknadi za uređivanje građevinskog zemljišta
Poslednja stavka u procesu izgradnje montažnog objekta je dobijanje upotrebne dozvole. Kako bi završen objekat bio u funkciji, ova dozvola će biti neohodna. Sve što treba da uradite je da priložite prethodno dobijenu dokumentaciju – plan parcele, građevinsku dozvolu i dokaz o vlasništvu parcele.

Troškovi izgradnje montažnnog objekta

Izgradnja montažnog objekta se smatra pristupačnijom opcijom u odnosu na kupovinu gotove kuće. Mimo troškova materijala, treba se pripremiti za plaćanje dodatnih taksi za vodovod i kanalizaciju (oko 20.000 rsd), troškove elektrodistribucije (5.000 rsd), PTT-a (10.000 rsd) i gasa (oko 5.000 rsd). Ukupni troškovi gradnje montažnog objekta zavise od mnogih faktora, ali u velikoj meri od cene izvođača radova. Prema iskustvima građana, za pribavljanje svih dozvola i plaćanje taksi potrebno je izdvijiti između 1.200€ i 3000€. Ukoliko već ne posedujete parcelu već je kupujete od vlasnika, biće vam potrebno dodatnih 10.000€. Na kraju, troškovi same izgradnje se u Srbiji kreću od 180€ do 260€ po kvadratnom metru objekta, u zavisnosti od spratnosti. Ukoliko se odlučite za ovakav projekat, potrudite se da prikupite svu dokumentaciju na vreme, sračunate okvirni budžet za projekat i planirate troškove unapred.

Želite da prijavite Vašu firmu?

Popunite upitnik na sledećoj strani

Integracija geodetskih usluga u održavanje industrijskih objekata

Integracija geodetskih usluga u održavanje industrijskih objekata

Industrijski objekti su stub modernog društva, pružajući infrastrukturu za proizvodnju, skladištenje i distribuciju proizvoda koji su neophodni za svakodnevni život. Međutim, održavanje ovih objekata

GIS Sistemi u Upravljanju Gradskim Resursima

GIS Sistemi u Upravljanju Gradskim Resursima

GIS sistemi (Geografski Informacioni Sistemi) revolucioniraju način na koji gradovi upravljaju svojim resursima. Ova tehnologija omogućuje gradskim planerima, inženjerima i odlučiteljima da na efikasniji

Primena Geodezije u Planiranju Telekomunikacionih Mreža

Primena Geodezije u Planiranju Telekomunikacionih Mreža

Geodezija, naučna disciplina koja se bavi merenjem i kartiranjem Zemljine površine, igra ključnu ulogu u mnogim sektorima, uključujući telekomunikacije. U današnjem svetu, gde je

Geodetske Tehnike u Pomorskoj Navigaciji

Geodetske Tehnike u Pomorskoj Navigaciji

Pomorska navigacija, veština i nauka o određivanju pozicije i kretanja broda kroz okeane, prešla je dug put od svojih ranih početaka. Danas, geodetske tehnike