Šta je katastarsko-topografski plan?

Katastarsko-topografski plan predstavlja osnovu za projektovanje i izgradnju.

Katastarsko-topografski plan se sastoji od zvaničnih granica katastarske parcele, položaja svih objekata i prateće strukture, namene zemljišta, pratećih instalacija ( struja, vodovod, kanalizacija, gasovod…), prateće putne mreže i visinske predstave terena, a po zahtevu naručioca i od dodatnih stavki.

Nadležna Služba za katastar nepokretnosti Republičkog geodetskog zavoda overava ovaj plan (u digitalnom i analognom obliku) i on se tada može koristiti kao osnova za projektovanje.

Želite da prijavite Vašu firmu?

Popunite upitnik na sledećoj strani

Kako klimatske promene utiču na geodetska merenja?

Kako klimatske promene utiču na geodetska merenja?

Geodetska merenja predstavljaju osnovu za razumevanje mnogih aspekata naše planete, od definisanja granica imanja do praćenja tektonskih ploča. Međutim, kako se klima naše planete

Satelitska geodezija: Razumevanje osnovnih principa i primena

Satelitska geodezija: Razumevanje osnovnih principa i primena

Satelitska geodezija je revolucionarizovala način na koji razumemo i mapiramo našu planetu. Kroz kombinaciju satelitske tehnologije i geodetskih principa, ova oblast pruža precizne informacije

Geodetski doprinos u zaštiti kulturnog nasleđa

Geodetski doprinos u zaštiti kulturnog nasleđa

Kulturno nasleđe predstavlja most između prošlosti i sadašnjosti, čuvajući priče, tradicije i vrednosti koje su oblikovale našu civilizaciju. Zaštita ovih dragocenih spomenika i lokaliteta

Geodezija u svemirskim istraživanjima

Geodezija u svemirskim istraživanjima

Geodezija, nauka o merenju i predstavljanju Zemlje, možda na prvi pogled nema mnogo veze sa svemirom. Međutim, geodetska merenja igraju ključnu ulogu u istraživanju