Šta je katastarsko-topografski plan?

Katastarsko-topografski plan predstavlja osnovu za projektovanje i izgradnju.

Katastarsko-topografski plan se sastoji od zvaničnih granica katastarske parcele, položaja svih objekata i prateće strukture, namene zemljišta, pratećih instalacija ( struja, vodovod, kanalizacija, gasovod…), prateće putne mreže i visinske predstave terena, a po zahtevu naručioca i od dodatnih stavki.

Nadležna Služba za katastar nepokretnosti Republičkog geodetskog zavoda overava ovaj plan (u digitalnom i analognom obliku) i on se tada može koristiti kao osnova za projektovanje.

Želite da prijavite Vašu firmu?

Popunite upitnik na sledećoj strani

Integracija geodetskih usluga u održavanje industrijskih objekata

Integracija geodetskih usluga u održavanje industrijskih objekata

Industrijski objekti su stub modernog društva, pružajući infrastrukturu za proizvodnju, skladištenje i distribuciju proizvoda koji su neophodni za svakodnevni život. Međutim, održavanje ovih objekata

GIS Sistemi u Upravljanju Gradskim Resursima

GIS Sistemi u Upravljanju Gradskim Resursima

GIS sistemi (Geografski Informacioni Sistemi) revolucioniraju način na koji gradovi upravljaju svojim resursima. Ova tehnologija omogućuje gradskim planerima, inženjerima i odlučiteljima da na efikasniji

Primena Geodezije u Planiranju Telekomunikacionih Mreža

Primena Geodezije u Planiranju Telekomunikacionih Mreža

Geodezija, naučna disciplina koja se bavi merenjem i kartiranjem Zemljine površine, igra ključnu ulogu u mnogim sektorima, uključujući telekomunikacije. U današnjem svetu, gde je

Geodetske Tehnike u Pomorskoj Navigaciji

Geodetske Tehnike u Pomorskoj Navigaciji

Pomorska navigacija, veština i nauka o određivanju pozicije i kretanja broda kroz okeane, prešla je dug put od svojih ranih početaka. Danas, geodetske tehnike