Šta je katastarsko-topografski plan?

Katastarsko-topografski plan predstavlja osnovu za projektovanje i izgradnju.

Katastarsko-topografski plan se sastoji od zvaničnih granica katastarske parcele, položaja svih objekata i prateće strukture, namene zemljišta, pratećih instalacija ( struja, vodovod, kanalizacija, gasovod…), prateće putne mreže i visinske predstave terena, a po zahtevu naručioca i od dodatnih stavki.

Nadležna Služba za katastar nepokretnosti Republičkog geodetskog zavoda overava ovaj plan (u digitalnom i analognom obliku) i on se tada može koristiti kao osnova za projektovanje.

Želite da prijavite Vašu firmu?

Popunite upitnik na sledećoj strani

Vodič Kroz Geodetski Premer i Monitoring

Vodič Kroz Geodetski Premer i Monitoring

Geodetski monitoring je proučavanje geometrije zemlje, a istovremeno razvija metode i tehnike pomoću svemirske tehnologije za njihovo praćenje. Ako se razborito koristi sa geotehničkom

Praćenje Podzemnih Voda iz Svemira

Praćenje Podzemnih Voda iz Svemira

Podzemne vode su jedan od najvažnijih resursa slatke vode za ekosisteme i čovečanstvo. Zbog ove fundamentalne uloge u Zemljinim vodenim i energetskim ciklusima, podzemne

Tapija i Tapijski Sistem

Tapija i Tapijski Sistem

Knjiga tapijaje javna evidencija o vlasnicima na parcelama. Upisanim vlasnicima na parcelama izdavala se tapija, kao dokaz da je lice označeno u tapiji vlasnik

Teodolit: Pojam i Vrste

Teodolit: Pojam i Vrste

Teodolit je optički instrument koji može meriti uglove između bilo kojih unapred određenih tačaka duž vodoravne i vertikalne ravni. Tradicionalno se koristio za merenje