PREMER-SJA

Geodetske usluge

U mogućnosti smo da Vam ponudimo sledeće usluge:

Geodetska merenja – oblast katastra

 • Snimanje i prijava objekata  kod nadležnih katastarskh službi
 • Deobe parcela (realizacija projekta preparcelacije)
 • Formiranje građevinske parcele
 • Izrada protokola regulacije
 • Legalizacija – Geodetski snimak
 • Obnavljanje međa – granica katastarskih parcela
 • Katastarske promene na osnovu važećih urbanističkih planova

Geodetska merenja – oblast građevinarstva

 • Pripremni radovi
 • Izvođenje objekata – oblast niskogradnje I visokogradnje (sva geodetska merenja u toku izgradnje objekata u horizontalnom i vertikalnom smislu)
 • Kontrole izvedenog stanja objekata u horizontalnom i vertikalnom smislu
 •  Kontrola temelja (geodetski snimak izgrađenih temelja u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji i Zakonom o državnom premeru i katastru)
 • Stručni nadzor

Geodetska merenja – oblast projektovanja

 • Izrada geodetske projektne dokumentacije u oblasti Katastra, urbanizma i građevinarstva
 • Izrada katastarsko-topografskog plana
 • Izrada topografskih planova
 • Izrada situacionih planova
 • Geodetsko snimanje svih nadzemnih i podzemnih vodova sa evidentiranjem i sprovođenjem kroz nadležni katastar

Kao i izvođenje svih vrsta geodetskih radova za posebne potrebe koji nisu obuhvaćeni navedenim stavkama.

Kontakt Informacije

Želite da prijavite Vašu firmu?

Popunite upitnik na sledećoj strani

Vodič Kroz Geodetski Premer i Monitoring

Vodič Kroz Geodetski Premer i Monitoring

Geodetski monitoring je proučavanje geometrije zemlje, a istovremeno razvija metode i tehnike pomoću svemirske tehnologije za njihovo praćenje. Ako se razborito koristi sa geotehničkom

Praćenje Podzemnih Voda iz Svemira

Praćenje Podzemnih Voda iz Svemira

Podzemne vode su jedan od najvažnijih resursa slatke vode za ekosisteme i čovečanstvo. Zbog ove fundamentalne uloge u Zemljinim vodenim i energetskim ciklusima, podzemne

Tapija i Tapijski Sistem

Tapija i Tapijski Sistem

Knjiga tapijaje javna evidencija o vlasnicima na parcelama. Upisanim vlasnicima na parcelama izdavala se tapija, kao dokaz da je lice označeno u tapiji vlasnik

Teodolit: Pojam i Vrste

Teodolit: Pojam i Vrste

Teodolit je optički instrument koji može meriti uglove između bilo kojih unapred određenih tačaka duž vodoravne i vertikalne ravni. Tradicionalno se koristio za merenje