Meridijanprojekt

Poslovna politika se ostvaruje kroz:

  • Poštovanje rokova i ispunjenje ugovornih obaveza u izradi projektne dokumentacije;
  • Stalno inoviranje poslovnih procesa, praćenje novih dostignuća iz naših delatnosti i modernizaciju opreme;
  • Fokusiranost na kompleksne projekte, koji zahtevaju specijalizovana znanja zaposlenih radi postizanja konkurentske prednosti;
  • Kompetentnost i posvećenost menadžmenta kvalitetu usluga, efikasnosti procesa, inovativnosti projektnih rešenja i profitabilnosti poslovanja;
  • Istraživanje tržišta u zemlji i inostranstvu, radi zadržavanja postojećih i osvajanja novih tržišta u okviru delatnosti kojima se preduzeće bavi;
  • Odgovoran odnos prema društvu i okolini, kao i prema bezbednosti, zdravlju i primeni etičkih normi prema zaposlenima;
  • Potpuno uključivanje svih zaposlenih u realizaciju procesa i njihovo stalno obrazovanje, obuka, usavršavanje, specijalizacija i motivacija;
  • Praćenje ponašanja konkurentskih preduzeća u našim delatnostima, uz stalno poboljšavanje ukupnih performansi preduzeća, u cilju ostvarivanja liderske pozicije;
  • Uvažavanje zahteva svih strana uključenih u poslovne procese (vlasnika, kupaca, dobavljača, zaposlenih, državnih organa, kao i društva u celini).

Kontakt Informacije

Želite da prijavite Vašu firmu?

Popunite upitnik na sledećoj strani

Vodič Kroz Geodetski Premer i Monitoring

Vodič Kroz Geodetski Premer i Monitoring

Geodetski monitoring je proučavanje geometrije zemlje, a istovremeno razvija metode i tehnike pomoću svemirske tehnologije za njihovo praćenje. Ako se razborito koristi sa geotehničkom

Praćenje Podzemnih Voda iz Svemira

Praćenje Podzemnih Voda iz Svemira

Podzemne vode su jedan od najvažnijih resursa slatke vode za ekosisteme i čovečanstvo. Zbog ove fundamentalne uloge u Zemljinim vodenim i energetskim ciklusima, podzemne

Tapija i Tapijski Sistem

Tapija i Tapijski Sistem

Knjiga tapijaje javna evidencija o vlasnicima na parcelama. Upisanim vlasnicima na parcelama izdavala se tapija, kao dokaz da je lice označeno u tapiji vlasnik

Teodolit: Pojam i Vrste

Teodolit: Pojam i Vrste

Teodolit je optički instrument koji može meriti uglove između bilo kojih unapred određenih tačaka duž vodoravne i vertikalne ravni. Tradicionalno se koristio za merenje