Meridijanprojekt

Poslovna politika se ostvaruje kroz:

  • Poštovanje rokova i ispunjenje ugovornih obaveza u izradi projektne dokumentacije;
  • Stalno inoviranje poslovnih procesa, praćenje novih dostignuća iz naših delatnosti i modernizaciju opreme;
  • Fokusiranost na kompleksne projekte, koji zahtevaju specijalizovana znanja zaposlenih radi postizanja konkurentske prednosti;
  • Kompetentnost i posvećenost menadžmenta kvalitetu usluga, efikasnosti procesa, inovativnosti projektnih rešenja i profitabilnosti poslovanja;
  • Istraživanje tržišta u zemlji i inostranstvu, radi zadržavanja postojećih i osvajanja novih tržišta u okviru delatnosti kojima se preduzeće bavi;
  • Odgovoran odnos prema društvu i okolini, kao i prema bezbednosti, zdravlju i primeni etičkih normi prema zaposlenima;
  • Potpuno uključivanje svih zaposlenih u realizaciju procesa i njihovo stalno obrazovanje, obuka, usavršavanje, specijalizacija i motivacija;
  • Praćenje ponašanja konkurentskih preduzeća u našim delatnostima, uz stalno poboljšavanje ukupnih performansi preduzeća, u cilju ostvarivanja liderske pozicije;
  • Uvažavanje zahteva svih strana uključenih u poslovne procese (vlasnika, kupaca, dobavljača, zaposlenih, državnih organa, kao i društva u celini).

Ostale geodetske firme

Želite da prijavite Vašu firmu?

Popunite upitnik na sledećoj strani

Kako klimatske promene utiču na geodetska merenja?

Kako klimatske promene utiču na geodetska merenja?

Geodetska merenja predstavljaju osnovu za razumevanje mnogih aspekata naše planete, od definisanja granica imanja do praćenja tektonskih ploča. Međutim, kako se klima naše planete

Satelitska geodezija: Razumevanje osnovnih principa i primena

Satelitska geodezija: Razumevanje osnovnih principa i primena

Satelitska geodezija je revolucionarizovala način na koji razumemo i mapiramo našu planetu. Kroz kombinaciju satelitske tehnologije i geodetskih principa, ova oblast pruža precizne informacije

Geodetski doprinos u zaštiti kulturnog nasleđa

Geodetski doprinos u zaštiti kulturnog nasleđa

Kulturno nasleđe predstavlja most između prošlosti i sadašnjosti, čuvajući priče, tradicije i vrednosti koje su oblikovale našu civilizaciju. Zaštita ovih dragocenih spomenika i lokaliteta

Geodezija u svemirskim istraživanjima

Geodezija u svemirskim istraživanjima

Geodezija, nauka o merenju i predstavljanju Zemlje, možda na prvi pogled nema mnogo veze sa svemirom. Međutim, geodetska merenja igraju ključnu ulogu u istraživanju