Geo-Sever

Sve vrste geodetskih poslova

Legalizacija

Geodetski radovi i ostale usluge u postupcima legalizacije objekata

Putevi

Geodetsko obeležavanje i snimanje puteva, kanala, železnica i drugih objekata niskogradnje

Instalacije

Geodetsko obeležavanje i snimanje podzemnih i nadzemnih instalacija

Indentifikacija Parcela

Indentifikacija parcela sa uviđajem na terenu

Obeležavanje Parcela

Geodetsko obeležavanje parcela-obnova granica parcele(omeđavanje)

Etažiranje

Geodetski premer i obračun površina svih vrsta

Parcelacija

Kompletna usluga formiranja građevinskih parcela, provođenje parcelacije i preparcelacije

Geodetski Radovi Za Posebne Potrebe

Geodetski radovi za posebne potrebe

Katastarski Poslovi

Savetovanje

Druga pomoć iz delokruga delatnosti

Inženjerska Geodezija

Geodetski radovi pri izgradnji objekata – Inženjerska geodezija

Uknjižba

Pravna pomoć pri uknjižbi prava svojine i drugih prava na nepokretnostima

 

Kontakt Informacije

Želite da prijavite Vašu firmu?

Popunite upitnik na sledećoj strani

Kako izabrati pravi akumulator za svoje vozilo i šta utiče na njegov vek trajanja?

Kako izabrati pravi akumulator za svoje vozilo i šta utiče na njegov vek trajanja?

Koliko ste puta imali problem sa akumulatorom vašeg vozila? Da li ste nekad ostali zaglavljeni u sred ničega zbog ispražnjenog akumulatora? Ili ste možda

Kako se Razvila Geodezija Kroz Istoriju?

Kako se Razvila Geodezija Kroz Istoriju?

Geodezija je disciplina koja se bavi merenjem i opisivanjem oblika, veličine i položaja Zemlje i njenih geografskih karakteristika. Ova disciplina ima bogatu istoriju koja

Korisne Aplikacije za Geodetska Merenja i Obradu Podataka

Korisne Aplikacije za Geodetska Merenja i Obradu Podataka

Geodetska merenja su bitna za mnoge aspekte ljudskog života, uključujući urbanističko planiranje, građevinarstvo, geologiju, poljoprivredu i mnoge druge oblasti. Međutim, merenje terena i obrada

Kako Izabrati Pravi Akumulator za Vaše Vozilo

Kako Izabrati Pravi Akumulator za Vaše Vozilo

Koliko ste puta imali problem sa akumulatorom vašeg vozila? Da li ste nekad ostali zaglavljeni u sred ničega zbog ispražnjenog akumulatora? Ili ste možda