Geo-Del-Mlava

– Legalizacija po najpovoljnijim cenama;
– Katastar i održavanje premera;
– Izrada situacionog plana i situacija terena;
– Identifikacija katastarskih parcela i objekata;
– Snimanja objekata u katastru zemljišta i katastru nepokretnosti;
– Obnove granica parcela (omeđavanje);
– Deobe parcela u katastru zemljišta i katastru nepokretnosti;
– Sve usluge za potrebe veštačenja;
– Omeđavanje parcela;
– Deoba parcela;
– Katastarsko-topografski plan;
– Situacije;
– Projekat geodetskog obeležavanja;
– Oblast građevinarstva: putogradnja, hidrogradnja, melioracije, irigacioni sistemi, odvodnjavanje, hidroenergetska postrojenja
– Realizacija projekta geodetskog obeležavanja;
– Projektovanje i izgradnja infrastrukturnih objekata i objekata
– Poslovi iz oblasti primenjene geodezije, inženjerske geodezije i fotogrametrije;
– Snimanje podzemnih i nadzemnih vodova – instalacija;
– Skice stanova i lokala;
– Geodetsko osmatranje objekta;
– Geodetski snimak;
– Snimanje izvedenog stanja;
– Obeležavanje objekata;
– Obeleževanje objekata za izgradnju (visokogradnja i niskogradnja);
– Snimanje objekata za legalizaciju i upis u katastarsko zemljišne knjige;
– Simanje detalja za izradu situacionih i katastarsko topografskih planova;
– Poslovi eksproprijacije i komasacije;
– Inženjerske delatnosti i tehničko savetovanje;
– I dr …

Kontakt Informacije

Želite da prijavite Vašu firmu?

Popunite upitnik na sledećoj strani

Vodič Kroz Geodetski Premer i Monitoring

Vodič Kroz Geodetski Premer i Monitoring

Geodetski monitoring je proučavanje geometrije zemlje, a istovremeno razvija metode i tehnike pomoću svemirske tehnologije za njihovo praćenje. Ako se razborito koristi sa geotehničkom

Praćenje Podzemnih Voda iz Svemira

Praćenje Podzemnih Voda iz Svemira

Podzemne vode su jedan od najvažnijih resursa slatke vode za ekosisteme i čovečanstvo. Zbog ove fundamentalne uloge u Zemljinim vodenim i energetskim ciklusima, podzemne

Tapija i Tapijski Sistem

Tapija i Tapijski Sistem

Knjiga tapijaje javna evidencija o vlasnicima na parcelama. Upisanim vlasnicima na parcelama izdavala se tapija, kao dokaz da je lice označeno u tapiji vlasnik

Teodolit: Pojam i Vrste

Teodolit: Pojam i Vrste

Teodolit je optički instrument koji može meriti uglove između bilo kojih unapred određenih tačaka duž vodoravne i vertikalne ravni. Tradicionalno se koristio za merenje