Geo-Del-Mlava

– Легализација по најповољнијим ценама;
– Катастар и одржавање премера;
– Израда ситуационог плана и ситуација терена;
– Идентификација катастарских парцела и објеката;
– Снимања објеката у катастру земљишта и катастру непокретности;
– Обнове граница парцела (омеђавање);
– Деобе парцела у катастру земљишта и катастру непокретности;
– Све услуге за потребе вештачења;
– Омеђавање парцела;
– Деоба парцела;
– Катастарско-топографски план;
– Ситуације;
– Пројекат геодетског обележавања;
– Област грађевинарства: путоградња, хидроградња, мелиорације, иригациони системи, одводњавање, хидроенергетска постројења
– Реализација пројекта геодетског обележавања;
– Пројектовање и изградња инфраструктурних објеката и објеката
– Послови из области примењене геодезије, инжењерске геодезије и фотограметрије;
– Снимање подземних и надземних водова – инсталација;
– Скице станова и локала;
– Геодетско осматрање објекта;
– Геодетски снимак;
– Снимање изведеног стања;
– Обележавање објеката;
– Обележевање објеката за изградњу (високоградња и нискоградња);
– Снимање објеката за легализацију и упис у катастарско земљишне књиге;
– Симање детаља за израду ситуационих и катастарско топографских планова;
– Послови експропријације и комасације;
– Инжењерске делатности и техничко саветовање;
– И др …

Kontakt Informacije

Ostale geodetske firme

Želite da prijavite Vašu firmu?

Popunite upitnik na sledećoj strani

Integracija geodetskih usluga u održavanje industrijskih objekata

Integracija geodetskih usluga u održavanje industrijskih objekata

Industrijski objekti su stub modernog društva, pružajući infrastrukturu za proizvodnju, skladištenje i distribuciju proizvoda koji su neophodni za svakodnevni život. Međutim, održavanje ovih objekata

GIS Sistemi u Upravljanju Gradskim Resursima

GIS Sistemi u Upravljanju Gradskim Resursima

GIS sistemi (Geografski Informacioni Sistemi) revolucioniraju način na koji gradovi upravljaju svojim resursima. Ova tehnologija omogućuje gradskim planerima, inženjerima i odlučiteljima da na efikasniji

Primena Geodezije u Planiranju Telekomunikacionih Mreža

Primena Geodezije u Planiranju Telekomunikacionih Mreža

Geodezija, naučna disciplina koja se bavi merenjem i kartiranjem Zemljine površine, igra ključnu ulogu u mnogim sektorima, uključujući telekomunikacije. U današnjem svetu, gde je

Geodetske Tehnike u Pomorskoj Navigaciji

Geodetske Tehnike u Pomorskoj Navigaciji

Pomorska navigacija, veština i nauka o određivanju pozicije i kretanja broda kroz okeane, prešla je dug put od svojih ranih početaka. Danas, geodetske tehnike