Geo-Del-Mlava

– Легализација по најповољнијим ценама;
– Катастар и одржавање премера;
– Израда ситуационог плана и ситуација терена;
– Идентификација катастарских парцела и објеката;
– Снимања објеката у катастру земљишта и катастру непокретности;
– Обнове граница парцела (омеђавање);
– Деобе парцела у катастру земљишта и катастру непокретности;
– Све услуге за потребе вештачења;
– Омеђавање парцела;
– Деоба парцела;
– Катастарско-топографски план;
– Ситуације;
– Пројекат геодетског обележавања;
– Област грађевинарства: путоградња, хидроградња, мелиорације, иригациони системи, одводњавање, хидроенергетска постројења
– Реализација пројекта геодетског обележавања;
– Пројектовање и изградња инфраструктурних објеката и објеката
– Послови из области примењене геодезије, инжењерске геодезије и фотограметрије;
– Снимање подземних и надземних водова – инсталација;
– Скице станова и локала;
– Геодетско осматрање објекта;
– Геодетски снимак;
– Снимање изведеног стања;
– Обележавање објеката;
– Обележевање објеката за изградњу (високоградња и нискоградња);
– Снимање објеката за легализацију и упис у катастарско земљишне књиге;
– Симање детаља за израду ситуационих и катастарско топографских планова;
– Послови експропријације и комасације;
– Инжењерске делатности и техничко саветовање;
– И др …

Kontakt Informacije

Ostale geodetske firme

Želite da prijavite Vašu firmu?

Popunite upitnik na sledećoj strani

Kako klimatske promene utiču na geodetska merenja?

Kako klimatske promene utiču na geodetska merenja?

Geodetska merenja predstavljaju osnovu za razumevanje mnogih aspekata naše planete, od definisanja granica imanja do praćenja tektonskih ploča. Međutim, kako se klima naše planete

Satelitska geodezija: Razumevanje osnovnih principa i primena

Satelitska geodezija: Razumevanje osnovnih principa i primena

Satelitska geodezija je revolucionarizovala način na koji razumemo i mapiramo našu planetu. Kroz kombinaciju satelitske tehnologije i geodetskih principa, ova oblast pruža precizne informacije

Geodetski doprinos u zaštiti kulturnog nasleđa

Geodetski doprinos u zaštiti kulturnog nasleđa

Kulturno nasleđe predstavlja most između prošlosti i sadašnjosti, čuvajući priče, tradicije i vrednosti koje su oblikovale našu civilizaciju. Zaštita ovih dragocenih spomenika i lokaliteta

Geodezija u svemirskim istraživanjima

Geodezija u svemirskim istraživanjima

Geodezija, nauka o merenju i predstavljanju Zemlje, možda na prvi pogled nema mnogo veze sa svemirom. Međutim, geodetska merenja igraju ključnu ulogu u istraživanju