GEO-IMAGE

GEO-IMAGE је у могућности да Вам понуди следеће услуге:

 • Парцеле, шуме, путеви – то за нас није проблем, само нам се обратите;

 • Деобе и спајања парцела и исправке планског стања;

 • Снимање терена и израда подлога за све врсте пројеката;

 • Легализација – снимање и уцртавање објеката (евидентирање) на плану Катастра непокретности;

 • Снимање и уцртавање објеката са грађевинском дозволом ради укњижбе у Катастар непокретности и Земљишне књиге;

 • Обнављање међа граница катастарских парцела;

 • Омеђавање парцела;

 • Подела парцела на више делова;

 • Идентификација парцела;

 • Геодетско снимање фактичког стања на терену за израду планова државног премера, премера за катастар непокретности и сл;

 • Снимање подземних водова (водовод, канализација, гасовод…);

 • Катастарско-топографски планови;

 • Топографски планови;

 • Ситуациони планови;

 • За потребе пројектовања, израде урбанистичко-техничке документације у свим размерама у аналогном и дигиталном облику;

 • Формирање грађевинских парцела;

 • Протокол регулације, израда обележавање (исколчавање) објеката на терену, слегање објеката (оскултација) и померање у тродимензионалном координатном систему са обрадом података и приказом стања у аналогном и дигиталном облику;

 • Фасаде- снимање геодетско, приказивање у аналогном и дигиталном облику у жељеној размери;

 • Тродимензионално снимање објеката – приказивање у аналогно и дигиталном облику;

 • Контрола вертикалности (објеката,торњева стубова и сл.);

 • Геодетски послови за потребе путева;

 • Геодетско снимање свих врста надземних и подземних водова са евидентирањем и провођењем промена у Катастар водова РГЗ-а;

 • Извођење свих врста геодетских радова за посебне потребе који нису обухваћени наведеним ставкама;

 • Укњижба некретнина;

Kontakt Informacije

Ostale geodetske firme

Želite da prijavite Vašu firmu?

Popunite upitnik na sledećoj strani

Integracija geodetskih usluga u održavanje industrijskih objekata

Integracija geodetskih usluga u održavanje industrijskih objekata

Industrijski objekti su stub modernog društva, pružajući infrastrukturu za proizvodnju, skladištenje i distribuciju proizvoda koji su neophodni za svakodnevni život. Međutim, održavanje ovih objekata

GIS Sistemi u Upravljanju Gradskim Resursima

GIS Sistemi u Upravljanju Gradskim Resursima

GIS sistemi (Geografski Informacioni Sistemi) revolucioniraju način na koji gradovi upravljaju svojim resursima. Ova tehnologija omogućuje gradskim planerima, inženjerima i odlučiteljima da na efikasniji

Primena Geodezije u Planiranju Telekomunikacionih Mreža

Primena Geodezije u Planiranju Telekomunikacionih Mreža

Geodezija, naučna disciplina koja se bavi merenjem i kartiranjem Zemljine površine, igra ključnu ulogu u mnogim sektorima, uključujući telekomunikacije. U današnjem svetu, gde je

Geodetske Tehnike u Pomorskoj Navigaciji

Geodetske Tehnike u Pomorskoj Navigaciji

Pomorska navigacija, veština i nauka o određivanju pozicije i kretanja broda kroz okeane, prešla je dug put od svojih ranih početaka. Danas, geodetske tehnike