EvroGeomatika

Preduzeće EvroGeomatika d.o.o. je osnovano u decembru
2001. godine.

EvroGeomatika je servisno preduzeće koje obavlja usluge i nudi kompletna inženjerska rešenja u oblasti geodezije, kartografije i GIS-a. Naši proizvodni kapaciteti i potencijali zasnovani su na modernim tehnološkim hardversko-softverskim rešenjima kao i na dugogodišnjem profesionalnom iskustvu rukovodećeg tima.

Svoje usluge Evrogeomatika nudi širokom spektru korisnika sa različitim zahtevima. Možemo da obezbedimo tehnička rešenja i integraciju različitih podataka o prostoru, njihovu analizu i kartiranje u cilju formiranja i razvoja informacionog sistema o prostoru (GIS-a), koristeći metode daljinske detekcije, digitalne fotogrametrije, laserske altimetrije, GPS tehnologije, obrade grafičkih baza podataka itd.

Nove metode kao što je lasersko altimetrijsko snimanje koridora iz helihoptera i stabilni odnosi sa partnerima omogućuju nam da u značajnoj meri doprinesemo da se zadatak novog premera i invantarizacije državne teritorije Republike Srbije i u narednom periodu uspešno obavi.

Ostale geodetske firme

Želite da prijavite Vašu firmu?

Popunite upitnik na sledećoj strani

GIS Sistemi u Upravljanju Gradskim Resursima

GIS Sistemi u Upravljanju Gradskim Resursima

GIS sistemi (Geografski Informacioni Sistemi) revolucioniraju način na koji gradovi upravljaju svojim resursima. Ova tehnologija omogućuje gradskim planerima, inženjerima i odlučiteljima da na efikasniji

Primena Geodezije u Planiranju Telekomunikacionih Mreža

Primena Geodezije u Planiranju Telekomunikacionih Mreža

Geodezija, naučna disciplina koja se bavi merenjem i kartiranjem Zemljine površine, igra ključnu ulogu u mnogim sektorima, uključujući telekomunikacije. U današnjem svetu, gde je

Geodetske Tehnike u Pomorskoj Navigaciji

Geodetske Tehnike u Pomorskoj Navigaciji

Pomorska navigacija, veština i nauka o određivanju pozicije i kretanja broda kroz okeane, prešla je dug put od svojih ranih početaka. Danas, geodetske tehnike

Geodetsko Obrazovanje i Licenciranje

Geodetsko Obrazovanje i Licenciranje

Geodezija je ključna naučna disciplina koja se bavi merenjem i razumevanjem Zemlje, njene fizičke karakteristike i okruženja u svemiru. Značaj geodetskog obrazovanja i licenciranja