EvroGeomatika

Preduzeće EvroGeomatika d.o.o. je osnovano u decembru
2001. godine.

EvroGeomatika je servisno preduzeće koje obavlja usluge i nudi kompletna inženjerska rešenja u oblasti geodezije, kartografije i GIS-a. Naši proizvodni kapaciteti i potencijali zasnovani su na modernim tehnološkim hardversko-softverskim rešenjima kao i na dugogodišnjem profesionalnom iskustvu rukovodećeg tima.

Svoje usluge Evrogeomatika nudi širokom spektru korisnika sa različitim zahtevima. Možemo da obezbedimo tehnička rešenja i integraciju različitih podataka o prostoru, njihovu analizu i kartiranje u cilju formiranja i razvoja informacionog sistema o prostoru (GIS-a), koristeći metode daljinske detekcije, digitalne fotogrametrije, laserske altimetrije, GPS tehnologije, obrade grafičkih baza podataka itd.

Nove metode kao što je lasersko altimetrijsko snimanje koridora iz helihoptera i stabilni odnosi sa partnerima omogućuju nam da u značajnoj meri doprinesemo da se zadatak novog premera i invantarizacije državne teritorije Republike Srbije i u narednom periodu uspešno obavi.

Kontakt Informacije

Želite da prijavite Vašu firmu?

Popunite upitnik na sledećoj strani

Vodič Kroz Geodetski Premer i Monitoring

Vodič Kroz Geodetski Premer i Monitoring

Geodetski monitoring je proučavanje geometrije zemlje, a istovremeno razvija metode i tehnike pomoću svemirske tehnologije za njihovo praćenje. Ako se razborito koristi sa geotehničkom

Praćenje Podzemnih Voda iz Svemira

Praćenje Podzemnih Voda iz Svemira

Podzemne vode su jedan od najvažnijih resursa slatke vode za ekosisteme i čovečanstvo. Zbog ove fundamentalne uloge u Zemljinim vodenim i energetskim ciklusima, podzemne

Tapija i Tapijski Sistem

Tapija i Tapijski Sistem

Knjiga tapijaje javna evidencija o vlasnicima na parcelama. Upisanim vlasnicima na parcelama izdavala se tapija, kao dokaz da je lice označeno u tapiji vlasnik

Teodolit: Pojam i Vrste

Teodolit: Pojam i Vrste

Teodolit je optički instrument koji može meriti uglove između bilo kojih unapred određenih tačaka duž vodoravne i vertikalne ravni. Tradicionalno se koristio za merenje