Katastar plus

 • snimanje objekata i vodova
 • etažiranje/upis prava svojine na bespravno izgrađenim objektima
 • izrada elaborata posebnih delova objekata radi ukljižbe stanova
 • obeležavanje objekata i kontrola temelja
 • izrada geodetskog snimka i elaborata za ozakonjenje objekata
 • obnova granica parcela, deoba i spajanje parcela
 • formiranje građevinskih parcela
 • izrada katastarsko-topografskih planova za potrebe projektovanja
 • izrada situacionih i topografskih planova za najrazličitije potrebe
 • izrada geodetskih elaborata za provođenje promena u katastru
 • udaljenost kladionica od škola
 • ostali geodetski i katastarski poslovi

Ostale geodetske firme

Želite da prijavite Vašu firmu?

Popunite upitnik na sledećoj strani

Integracija geodetskih usluga u održavanje industrijskih objekata

Integracija geodetskih usluga u održavanje industrijskih objekata

Industrijski objekti su stub modernog društva, pružajući infrastrukturu za proizvodnju, skladištenje i distribuciju proizvoda koji su neophodni za svakodnevni život. Međutim, održavanje ovih objekata

GIS Sistemi u Upravljanju Gradskim Resursima

GIS Sistemi u Upravljanju Gradskim Resursima

GIS sistemi (Geografski Informacioni Sistemi) revolucioniraju način na koji gradovi upravljaju svojim resursima. Ova tehnologija omogućuje gradskim planerima, inženjerima i odlučiteljima da na efikasniji

Primena Geodezije u Planiranju Telekomunikacionih Mreža

Primena Geodezije u Planiranju Telekomunikacionih Mreža

Geodezija, naučna disciplina koja se bavi merenjem i kartiranjem Zemljine površine, igra ključnu ulogu u mnogim sektorima, uključujući telekomunikacije. U današnjem svetu, gde je

Geodetske Tehnike u Pomorskoj Navigaciji

Geodetske Tehnike u Pomorskoj Navigaciji

Pomorska navigacija, veština i nauka o određivanju pozicije i kretanja broda kroz okeane, prešla je dug put od svojih ranih početaka. Danas, geodetske tehnike