Katastar plus

 • snimanje objekata i vodova
 • etažiranje/upis prava svojine na bespravno izgrađenim objektima
 • izrada elaborata posebnih delova objekata radi ukljižbe stanova
 • obeležavanje objekata i kontrola temelja
 • izrada geodetskog snimka i elaborata za ozakonjenje objekata
 • obnova granica parcela, deoba i spajanje parcela
 • formiranje građevinskih parcela
 • izrada katastarsko-topografskih planova za potrebe projektovanja
 • izrada situacionih i topografskih planova za najrazličitije potrebe
 • izrada geodetskih elaborata za provođenje promena u katastru
 • udaljenost kladionica od škola
 • ostali geodetski i katastarski poslovi

Kontakt Informacije

Želite da prijavite Vašu firmu?

Popunite upitnik na sledećoj strani

Vodič Kroz Geodetski Premer i Monitoring

Vodič Kroz Geodetski Premer i Monitoring

Geodetski monitoring je proučavanje geometrije zemlje, a istovremeno razvija metode i tehnike pomoću svemirske tehnologije za njihovo praćenje. Ako se razborito koristi sa geotehničkom

Praćenje Podzemnih Voda iz Svemira

Praćenje Podzemnih Voda iz Svemira

Podzemne vode su jedan od najvažnijih resursa slatke vode za ekosisteme i čovečanstvo. Zbog ove fundamentalne uloge u Zemljinim vodenim i energetskim ciklusima, podzemne

Tapija i Tapijski Sistem

Tapija i Tapijski Sistem

Knjiga tapijaje javna evidencija o vlasnicima na parcelama. Upisanim vlasnicima na parcelama izdavala se tapija, kao dokaz da je lice označeno u tapiji vlasnik

Teodolit: Pojam i Vrste

Teodolit: Pojam i Vrste

Teodolit je optički instrument koji može meriti uglove između bilo kojih unapred određenih tačaka duž vodoravne i vertikalne ravni. Tradicionalno se koristio za merenje