Katastar plus

 • snimanje objekata i vodova
 • etažiranje/upis prava svojine na bespravno izgrađenim objektima
 • izrada elaborata posebnih delova objekata radi ukljižbe stanova
 • obeležavanje objekata i kontrola temelja
 • izrada geodetskog snimka i elaborata za ozakonjenje objekata
 • obnova granica parcela, deoba i spajanje parcela
 • formiranje građevinskih parcela
 • izrada katastarsko-topografskih planova za potrebe projektovanja
 • izrada situacionih i topografskih planova za najrazličitije potrebe
 • izrada geodetskih elaborata za provođenje promena u katastru
 • udaljenost kladionica od škola
 • ostali geodetski i katastarski poslovi

Ostale geodetske firme

Želite da prijavite Vašu firmu?

Popunite upitnik na sledećoj strani

Kako klimatske promene utiču na geodetska merenja?

Kako klimatske promene utiču na geodetska merenja?

Geodetska merenja predstavljaju osnovu za razumevanje mnogih aspekata naše planete, od definisanja granica imanja do praćenja tektonskih ploča. Međutim, kako se klima naše planete

Satelitska geodezija: Razumevanje osnovnih principa i primena

Satelitska geodezija: Razumevanje osnovnih principa i primena

Satelitska geodezija je revolucionarizovala način na koji razumemo i mapiramo našu planetu. Kroz kombinaciju satelitske tehnologije i geodetskih principa, ova oblast pruža precizne informacije

Geodetski doprinos u zaštiti kulturnog nasleđa

Geodetski doprinos u zaštiti kulturnog nasleđa

Kulturno nasleđe predstavlja most između prošlosti i sadašnjosti, čuvajući priče, tradicije i vrednosti koje su oblikovale našu civilizaciju. Zaštita ovih dragocenih spomenika i lokaliteta

Geodezija u svemirskim istraživanjima

Geodezija u svemirskim istraživanjima

Geodezija, nauka o merenju i predstavljanju Zemlje, možda na prvi pogled nema mnogo veze sa svemirom. Međutim, geodetska merenja igraju ključnu ulogu u istraživanju