GEOProjekt

Firmu je osnovao 2003. godine, Ljubomir Bošković, geom. sa 33 godine iskustva.

Čuvajući poslovni ugled kod klijenata i istovremeno trudeći se da se zadovolje njihove potrebe, firma se vremenom razvila u modernu firmu, sa jasnim ciljevima – da se poslovi realizuju na najkvalitetniji način u ugovorenim rokovima, poštujući sve važeće zakonske i tehničke normative. Firma poseduje stručan kadar, modernu geodetsku opremu i softver za obradu podataka i u tom domenu vrši se stalna nadogradnja.

Kontakt Informacije

Želite da prijavite Vašu firmu?

Popunite upitnik na sledećoj strani

Vodič Kroz Geodetski Premer i Monitoring

Vodič Kroz Geodetski Premer i Monitoring

Geodetski monitoring je proučavanje geometrije zemlje, a istovremeno razvija metode i tehnike pomoću svemirske tehnologije za njihovo praćenje. Ako se razborito koristi sa geotehničkom

Praćenje Podzemnih Voda iz Svemira

Praćenje Podzemnih Voda iz Svemira

Podzemne vode su jedan od najvažnijih resursa slatke vode za ekosisteme i čovečanstvo. Zbog ove fundamentalne uloge u Zemljinim vodenim i energetskim ciklusima, podzemne

Tapija i Tapijski Sistem

Tapija i Tapijski Sistem

Knjiga tapijaje javna evidencija o vlasnicima na parcelama. Upisanim vlasnicima na parcelama izdavala se tapija, kao dokaz da je lice označeno u tapiji vlasnik

Teodolit: Pojam i Vrste

Teodolit: Pojam i Vrste

Teodolit je optički instrument koji može meriti uglove između bilo kojih unapred određenih tačaka duž vodoravne i vertikalne ravni. Tradicionalno se koristio za merenje