GEOPLAN PLUS

Geodetska organizacija je osnovana 2002. godine kao Geodetski biro GEOPLAN Vranje.

  1. godine promenom pravne forme preduzeće posluje kao PRIVREDNO DRUŠTVO ZA GEODETSKE I PROJEKTANTSKE USLUGE GEOPLAN DOO VRANJE.

Preduzeće obavlja stručne geodetske poslove na održavanju premera, katastra nepokretnosti, katastra zemljišta i vodova, kao i sve geodetske radove za posebne potrebe.

Vrši premeravanje i snimanje svih vrsta objekata, parcela i vodova, izradu situacionih i katastarsko-topografskih planova za potrebe projektovanja, izradu predloga za parcelaciju, projekata geodetskog obeležavanja i sva ostala geodetska merenja.

Ostale delatnosti:

– Izrada idejnih i glavnih projekata za izgradnju  poslovnih,stambenih,pomoćnih i svih drugih objekata

– Posredovanje u prodaji i iznajmljivanju nekretnina

Kontakt Informacije

Želite da prijavite Vašu firmu?

Popunite upitnik na sledećoj strani

Vodič Kroz Geodetski Premer i Monitoring

Vodič Kroz Geodetski Premer i Monitoring

Geodetski monitoring je proučavanje geometrije zemlje, a istovremeno razvija metode i tehnike pomoću svemirske tehnologije za njihovo praćenje. Ako se razborito koristi sa geotehničkom

Praćenje Podzemnih Voda iz Svemira

Praćenje Podzemnih Voda iz Svemira

Podzemne vode su jedan od najvažnijih resursa slatke vode za ekosisteme i čovečanstvo. Zbog ove fundamentalne uloge u Zemljinim vodenim i energetskim ciklusima, podzemne

Tapija i Tapijski Sistem

Tapija i Tapijski Sistem

Knjiga tapijaje javna evidencija o vlasnicima na parcelama. Upisanim vlasnicima na parcelama izdavala se tapija, kao dokaz da je lice označeno u tapiji vlasnik

Teodolit: Pojam i Vrste

Teodolit: Pojam i Vrste

Teodolit je optički instrument koji može meriti uglove između bilo kojih unapred određenih tačaka duž vodoravne i vertikalne ravni. Tradicionalno se koristio za merenje