GEOPLAN INŽENJERING

Geoplan Inženjering je licencirani geodetski biro kojeg čini tim stručnjaka sa iskustvom u radu na najsavremenijim geodetskim softverima i instrumentima.

Primarna delatnost naše kompanije je precizno snimanje, obrada podataka i kvalitetna izrada geodetskih podloga za potrebe projektovanja. Svaka usluga koju pružamo se razlikuje po obimu posla, takođe većina usluga zahteva i završavanje administrativnih poslova u službi za katastar nepokretnosti.

U prostorijama naše kompanije pružamo besplatne informacije o Vašim nepokretnostima, kao i profesionalnu tehničku podršku i savete u domenu geodetskih usluga.

Spremni smo da svim strankama odgovorimo brzinom i kvalitetom što nas čini jedinstvenim na ovom tržištu.

Kontakt Informacije

Želite da prijavite Vašu firmu?

Popunite upitnik na sledećoj strani

Vodič Kroz Geodetski Premer i Monitoring

Vodič Kroz Geodetski Premer i Monitoring

Geodetski monitoring je proučavanje geometrije zemlje, a istovremeno razvija metode i tehnike pomoću svemirske tehnologije za njihovo praćenje. Ako se razborito koristi sa geotehničkom

Praćenje Podzemnih Voda iz Svemira

Praćenje Podzemnih Voda iz Svemira

Podzemne vode su jedan od najvažnijih resursa slatke vode za ekosisteme i čovečanstvo. Zbog ove fundamentalne uloge u Zemljinim vodenim i energetskim ciklusima, podzemne

Tapija i Tapijski Sistem

Tapija i Tapijski Sistem

Knjiga tapijaje javna evidencija o vlasnicima na parcelama. Upisanim vlasnicima na parcelama izdavala se tapija, kao dokaz da je lice označeno u tapiji vlasnik

Teodolit: Pojam i Vrste

Teodolit: Pojam i Vrste

Teodolit je optički instrument koji može meriti uglove između bilo kojih unapred određenih tačaka duž vodoravne i vertikalne ravni. Tradicionalno se koristio za merenje