geometar Boban

Nudimo Vam sledeće vrste geodetskih usluga:

  • geodetske radove u primenjenoj geodeziji (geodetske radove neophodne za izgradnju nadzemnih i podzemnih građevinskih objekata, odnosno objekata A, B, V, G kategorije, kao i geodetske radove neophodne pri radovima sa metalnim konstrukcijama)
  • geodetske radove za potrebe objedinjene procedure (izrada situacionog plana, izrada geodetskog snimka temelja, elaborat geodetskih radova izvedenog stanja objekta kao i elaborat geodetskih radova podzemnih instalacija)
  • geodetske radove u održavanju katastra nepokretnosti i katastra vodova (ozakonjenje objekata, snimanje objekata, deoba objekata, spajanje objekata, etažiranje – izdvajanje posebnih delova objekata, deoba parcela, spajanje parcela, izmena granica parcela, parcelacija i preparcelacija katastarskih parcela, identifikacija parcela, obnova granica parcela – omeđavanje parcela, snimanje svih vrsta vodova)
  • veštačenje u sudskim postupcima u oblasti građevinarstva, uža specijalnost: geodezija

Kontakt Informacije

Želite da prijavite Vašu firmu?

Popunite upitnik na sledećoj strani

Vodič Kroz Geodetski Premer i Monitoring

Vodič Kroz Geodetski Premer i Monitoring

Geodetski monitoring je proučavanje geometrije zemlje, a istovremeno razvija metode i tehnike pomoću svemirske tehnologije za njihovo praćenje. Ako se razborito koristi sa geotehničkom

Praćenje Podzemnih Voda iz Svemira

Praćenje Podzemnih Voda iz Svemira

Podzemne vode su jedan od najvažnijih resursa slatke vode za ekosisteme i čovečanstvo. Zbog ove fundamentalne uloge u Zemljinim vodenim i energetskim ciklusima, podzemne

Tapija i Tapijski Sistem

Tapija i Tapijski Sistem

Knjiga tapijaje javna evidencija o vlasnicima na parcelama. Upisanim vlasnicima na parcelama izdavala se tapija, kao dokaz da je lice označeno u tapiji vlasnik

Teodolit: Pojam i Vrste

Teodolit: Pojam i Vrste

Teodolit je optički instrument koji može meriti uglove između bilo kojih unapred određenih tačaka duž vodoravne i vertikalne ravni. Tradicionalno se koristio za merenje