geometar Boban

Nudimo Vam sledeće vrste geodetskih usluga:

  • geodetske radove u primenjenoj geodeziji (geodetske radove neophodne za izgradnju nadzemnih i podzemnih građevinskih objekata, odnosno objekata A, B, V, G kategorije, kao i geodetske radove neophodne pri radovima sa metalnim konstrukcijama)
  • geodetske radove za potrebe objedinjene procedure (izrada situacionog plana, izrada geodetskog snimka temelja, elaborat geodetskih radova izvedenog stanja objekta kao i elaborat geodetskih radova podzemnih instalacija)
  • geodetske radove u održavanju katastra nepokretnosti i katastra vodova (ozakonjenje objekata, snimanje objekata, deoba objekata, spajanje objekata, etažiranje – izdvajanje posebnih delova objekata, deoba parcela, spajanje parcela, izmena granica parcela, parcelacija i preparcelacija katastarskih parcela, identifikacija parcela, obnova granica parcela – omeđavanje parcela, snimanje svih vrsta vodova)
  • veštačenje u sudskim postupcima u oblasti građevinarstva, uža specijalnost: geodezija

Kontakt Informacije

Želite da prijavite Vašu firmu?

Popunite upitnik na sledećoj strani

Kako izabrati pravi akumulator za svoje vozilo i šta utiče na njegov vek trajanja?

Kako izabrati pravi akumulator za svoje vozilo i šta utiče na njegov vek trajanja?

Koliko ste puta imali problem sa akumulatorom vašeg vozila? Da li ste nekad ostali zaglavljeni u sred ničega zbog ispražnjenog akumulatora? Ili ste možda

Kako se Razvila Geodezija Kroz Istoriju?

Kako se Razvila Geodezija Kroz Istoriju?

Geodezija je disciplina koja se bavi merenjem i opisivanjem oblika, veličine i položaja Zemlje i njenih geografskih karakteristika. Ova disciplina ima bogatu istoriju koja

Korisne Aplikacije za Geodetska Merenja i Obradu Podataka

Korisne Aplikacije za Geodetska Merenja i Obradu Podataka

Geodetska merenja su bitna za mnoge aspekte ljudskog života, uključujući urbanističko planiranje, građevinarstvo, geologiju, poljoprivredu i mnoge druge oblasti. Međutim, merenje terena i obrada

Kako Izabrati Pravi Akumulator za Vaše Vozilo

Kako Izabrati Pravi Akumulator za Vaše Vozilo

Koliko ste puta imali problem sa akumulatorom vašeg vozila? Da li ste nekad ostali zaglavljeni u sred ničega zbog ispražnjenog akumulatora? Ili ste možda