Geometar Boban

Нудимо Вам следеће врсте геодетских услуга:

  • геодетске радове у примењеној геодезији (геодетске радове неопходне за изградњу надземних и подземних грађевинских објеката, односно објеката A, B, V, G категорије, као и геодетске радове неопходне при радовима са металним конструкцијама)
  • геодетске радове за потребе обједињене процедуре (израда ситуационог плана, израда геодетског снимка темеља, елаборат геодетских радова изведеног стања објекта као и елаборат геодетских радова подземних инсталација)
  • геодетске радове у одржавању катастра непокретности и катастра водова (озакоњење објеката, снимање објеката, деоба објеката, спајање објеката, етажирање – издвајање посебних делова објеката, деоба парцела, спајање парцела, измена граница парцела, парцелација и препарцелација катастарских парцела, идентификација парцела, обнова граница парцела – омеђавање парцела, снимање свих врста водова)
  • вештачење у судским поступцима у области грађевинарства, ужа специјалност: геодезија

Kontakt Informacije

Ostale geodetske firme

Želite da prijavite Vašu firmu?

Popunite upitnik na sledećoj strani

Kako klimatske promene utiču na geodetska merenja?

Kako klimatske promene utiču na geodetska merenja?

Geodetska merenja predstavljaju osnovu za razumevanje mnogih aspekata naše planete, od definisanja granica imanja do praćenja tektonskih ploča. Međutim, kako se klima naše planete

Satelitska geodezija: Razumevanje osnovnih principa i primena

Satelitska geodezija: Razumevanje osnovnih principa i primena

Satelitska geodezija je revolucionarizovala način na koji razumemo i mapiramo našu planetu. Kroz kombinaciju satelitske tehnologije i geodetskih principa, ova oblast pruža precizne informacije

Geodetski doprinos u zaštiti kulturnog nasleđa

Geodetski doprinos u zaštiti kulturnog nasleđa

Kulturno nasleđe predstavlja most između prošlosti i sadašnjosti, čuvajući priče, tradicije i vrednosti koje su oblikovale našu civilizaciju. Zaštita ovih dragocenih spomenika i lokaliteta

Geodezija u svemirskim istraživanjima

Geodezija u svemirskim istraživanjima

Geodezija, nauka o merenju i predstavljanju Zemlje, možda na prvi pogled nema mnogo veze sa svemirom. Međutim, geodetska merenja igraju ključnu ulogu u istraživanju