Geometar Boban

Нудимо Вам следеће врсте геодетских услуга:

  • геодетске радове у примењеној геодезији (геодетске радове неопходне за изградњу надземних и подземних грађевинских објеката, односно објеката A, B, V, G категорије, као и геодетске радове неопходне при радовима са металним конструкцијама)
  • геодетске радове за потребе обједињене процедуре (израда ситуационог плана, израда геодетског снимка темеља, елаборат геодетских радова изведеног стања објекта као и елаборат геодетских радова подземних инсталација)
  • геодетске радове у одржавању катастра непокретности и катастра водова (озакоњење објеката, снимање објеката, деоба објеката, спајање објеката, етажирање – издвајање посебних делова објеката, деоба парцела, спајање парцела, измена граница парцела, парцелација и препарцелација катастарских парцела, идентификација парцела, обнова граница парцела – омеђавање парцела, снимање свих врста водова)
  • вештачење у судским поступцима у области грађевинарства, ужа специјалност: геодезија

Kontakt Informacije

Ostale geodetske firme

Želite da prijavite Vašu firmu?

Popunite upitnik na sledećoj strani

Geodetske Usluge u Procesu Prodaje Stanova

Geodetske Usluge u Procesu Prodaje Stanova

Prodaja stanova Beograd predstavlja kompleksan proces koji zahteva pažljivo planiranje i pripremu. Jedan od ključnih aspekata ovog procesa je korišćenje geodetskih usluga. Geodetski biro

Integracija geodetskih usluga u održavanje industrijskih objekata

Integracija geodetskih usluga u održavanje industrijskih objekata

Industrijski objekti su stub modernog društva, pružajući infrastrukturu za proizvodnju, skladištenje i distribuciju proizvoda koji su neophodni za svakodnevni život. Međutim, održavanje ovih objekata

GIS Sistemi u Upravljanju Gradskim Resursima

GIS Sistemi u Upravljanju Gradskim Resursima

GIS sistemi (Geografski Informacioni Sistemi) revolucioniraju način na koji gradovi upravljaju svojim resursima. Ova tehnologija omogućuje gradskim planerima, inženjerima i odlučiteljima da na efikasniji

Primena Geodezije u Planiranju Telekomunikacionih Mreža

Primena Geodezije u Planiranju Telekomunikacionih Mreža

Geodezija, naučna disciplina koja se bavi merenjem i kartiranjem Zemljine površine, igra ključnu ulogu u mnogim sektorima, uključujući telekomunikacije. U današnjem svetu, gde je