Zašto Osigurati Nekretninu?

Mnogima od nas je naš dom najveća životna investicija i veoma često nam osiguranje nekretnine ne pada na pamet. Nekad je to zbog osećaja sigurnosti, da se nekretnini neće desiti ništa loše, ili zbog straha od visokih cena polisa osiguranja i neupućenosti u to šta one pokrivaju.

Kod nas postoji više osiguravajućih kuća, koje za različitu visinu premije (iznos koji osiguranik plaća na ime osiguranja), isplaćuju nadoknadu za više vrsta rizika. Najniže premije pokrivaju manje rizika, a veće premije daju i veću sigurnost.

Najčešći razlog za osiguranje nekretnine jesu provale, s obzirom da provalnici znaju mnoge trikove kojima mogu zaobići postojeće mere zaštite. Odmah iza straha od provale, nalaze se rizici od požara ili poplava čije posledice na Vašu nekretninu niko ne može predvideti.

Šta sve pokriva osiguranje nekretnine?

Osiguranjem nekretnine se mogu sprečiti ili ublažiti posledice nekih nepredviđenih situacija. Današnje polise pokrivaju širok spektar rizika. Neki od tih rizika mogu biti:

  • požar, udar groma, eksplozija
  • grad, oluja
  • manifestacija i demonstracija
  • zemljotres
  • izliv vode iz instalacija
  • poplava
  • krađa
  • lom stakla i instalacija
  • lom aprata i uređaja
  • šteta pričinjena trećim licima

Ukoliko se dogodi ijedna od gore navedenih situacija a pokrivena je Vašim osiguranjem, osiguravajuća kuća isplaćuje iznos koji je zagarantovan u polisi.

Osiguranje štiti vaše najveće ulaganje i Vaša imovina je sigurna bilo gde da se nalazite.

Šta se može osigurati?

Pored Vašeg doma, mogu se osigurati i pomoćni objektiu kao što su garaža, ostava, letnja kuhinja, poljoprivredni objekti.

Mogu se osigurati bazeni i bazenska oprema, ograde, nameštaj, umetnički predmeti, nakit, pa i članovi domaćinstva.


Kućna asistencija

Kvarovi u kući ili stanu su nepredvidivi. Većina osiguravajućih kuća uz osiguranje doma nude i opciju ugovaranja hitnih intervencija u domaćinstvu. Ovo znači da ćete imati dostupnu intervenciju stručnog lica radi saniranja šteta i neispravnosti koje nastanu u domaćinstvu: servis električara, vodoinstalatera, bravara, staklara, stolara…

Naknada za zamenski prostor i ostale pogodnosti

Ukoliko zbog neke neugodnosti ili prirodne nepogode niste u mogućnosti da boravite u svom domu, ukoliko ste osigurani možete ostvariti i naknadu za zamenski prostor u kojem možete boraviti sve do povratka u vaš dom.

Određene polise osiguranja pokrivaju i štete nastale usled otvorenih prozora, kao i štete koje mogu nastati na stvarima prilikom njihovog preseljenja.

U slučaju da se neka osoba povriedi ili nastrada na vašem posedu možete se osigurati od tužbi i nesuglasica kod naknade štete trećim osobama.

Stambeni kredit i osiguranje nekretnine

Osiguranje nekretnine je često jedan od uslova za dobijanje stambenog kredita u banci. Imajući u vidu visinu troškova prilikom podizanja kredita, bitno nam je da su stavke što niže. Najniže premije osiguranja uglavnom pokrivaju samo rizik od požara i od zemljotresa, za veće iznose premije pokriveno je i više stavki.

Potrebno proveriti šta sve pokriva polisa s obzirom da se ona obnavlja svake godine i osiguravajuća kuća se može promeniti.

Želite da prijavite Vašu firmu?

Popunite upitnik na sledećoj strani