Teodolit: Pojam i Vrste

žena na poljani sa instrumentom za merenje

Teodolit je optički instrument koji može meriti uglove između bilo kojih unapred određenih tačaka duž vodoravne i vertikalne ravni. Tradicionalno se koristio za merenje zemljišta, ali se takođe koristio za izgradnju zgrada i infrastrukture, kao i za druge specijalizovane primene (kao što su meteorologija i lansiranje raketa).

U svom sklopu sadrži montiran teleskop koji se može okretati vodoravno i vertikalno, a takođe pruža informaciju očitavanja uglova koja određuje orijentaciju teleskopa. Može se koristiti za povezivanje prve viđene tačke kroz teleskop s detekcijom drugih tačaka s istog položaja. Ti se uglovi mogu meriti s neverovatnim nivoom tačnosti (sve do mikroradijana ili sekundi luka). 

Iz tih očitavanja može se nacrtati plan ili postaviti objekti u skladu s postojećim dizajnom. Moderni teodoliti evoluirali su u ono što je poznato kao “totalne stanice”, koje vam omogućuju elektroničko merenje udaljenosti i uglova, a takođe se povezuju sa računarom za dalju obradu.

Kako funkcioniše teodolit?

Teodolit kombinuje funkcije optičkog viska i libele uključivanjem niza stepenovanih krugova koji se mogu koristiti za određivanje vodoravnih i vertikalnih uglova, potrebnih za merenje. 

Optički visak osigurava da je instrument postavljen blizu tačne okomice iznad tačke merenja, dok ugrađena libela osigurava da je uređaj u ravnini s horizontom. Podeljeni krugovi (jedan vertikalni i jedan vodoravni) omogućavaju merenje uglova, tako da možete pregledati određene tačke.

Gde se mogu koristiti teodoliti?

Teodoliti se prvenstveno koriste za merenje, ali im upotreba može varirati.

 Koriste se i kada je potrebna:

 • Navigacija.
 • Meteorologija.
 • Postavljanje uglova i linija zgrade.
 • Merenje uglova rasporeda i ravnih linija.
 • Poravnavanje zidova drvenog okvira.
 • Formiranje ploča.
 • Vodovodni stub ili uglovi zgrada.

Teodoliti mogu imati mnoge prednosti u poređenju s drugim vrstama instrumenata za nivelisanje. Neki od njih uključuju, ali ne moraju biti ograničeni na:

 • Poboljšanu tačnost.
 • Unutrašnji optički sistem koji se može povećati.
 • Sposobnost elektronskog očitavanja.
 • Horizontalni krugovi mogu se trenutno nulirati ili postaviti na drugu vrednost.
 • Očitavanja vodoravnog kruga mogu se uzeti levo ili desno od nule.
 • Smanjuje potrebu za ponovnim očitavanjem.

Unutrašnji optički uređaj omogućava tačnije očitavanje u poređenju sa mnogim drugim instrumentima. A budući da ne morate uzimati toliko ponavljanih očitavanja, možete brže dobiti ono što trebate.

Vrste teodolitaPostoje dve vrste teodolita: 

 • digitalni i 
 • nedigitalni 

Dok se nedigitalni teodolit retko koristi, digitalni teodolit ima teleskop koji je postavljen na bazu i ekran koji prikazuje merenja vodoravnih i vertikalnih uglova. Izvođenje ove vrste merenja teodolitom je zgodno jer digitalna očitavanja mogu zameniti podeljene krugove (što će vam omogućiti tačnija merenja).

Delovi teodolita

Kao što smo već pomenuli, teodolit i mnogi drugi instrumenti za nivelisanje, ima montiran teleskop koji je pričvršćen na bazu. Teleskop ima nišan smešten na vrhu, koji možete koristiti za usmeravanje cilja. 

Poseduje dugme za fokusiranje koje se može koristiti kako bi objekt bio jasniji, a teleskop ima okular kroz koji možete gledati kako biste pronašli željenu metu. 

Na drugom kraju teleskopa nalazi se sočivo objektiva pomoću kojeg se može pronaći objekt. A uz pomoć ogledala koja se nalaze unutra, možete ga povećati ako je potrebno.

Kako koristiti teodolit?

Da biste izvršili teodolitski pregled određenog objekta, možete preduzeti sledeće korake:

 • Geodetskim ekserom ili stupcem označite tačku na kojoj će se postaviti digitalni teodolit. To će biti osnova za merenje uglova i udaljenosti.
 • Postavite tronožac, pazeći da njegova visina dopušta postavljanje instrumenta u visini očiju. Središnja rupa montažnih ploča trebala bi biti iznad eksera ili kolca.
 • Zabodite noge tronošca u tlo pomoću držača sa strane svake noge.
 • Pričvrstite teodolit na vrh stativa tako da ga pričvrstite pomoću dugmeta za montažu.
 • Izmerite visinu između instrumenta i tla, koja će se koristiti kao referenca za druge stanice.
 • Izravnajte teodolit podešavanjem nogu stativa, dok gledate u visinu. Možete napraviti mala podešavanja pomoću dugmeta za nivelisanje kako biste ga postavili tačno tamo gde želite.
 • Podesite mali nišan (“vertikalni visak”) pomoću dugmeta koje se nalazi na dnu teodolita. Ovo će osigurati da se instrument drži iznad eksera ili kolca.
 • Usmerite nišan u tačku koju želite meriti i koristite dugmad za zaključavanje na bočnoj strani instrumenta kako biste ga zadržali na mestu.
 • Zabeležite vodoravne i vertikalne uglove gledajući kroz vidno polje koje se nalazi sa strane.

Tražite Geodetu? Pogledajte naš Registar geodetskih organizacija.

Želite da prijavite Vašu firmu?

Popunite upitnik na sledećoj strani