Geosmart

Razvili smo jaku reputaciju za pružanje visokog kvaliteta. Mi menjamo svet, pomeramo granice…sve po pravoj meri.
Završavamo projekte pre predviđenog roka, redovno komuniciramo sa Vama i obaveštavamo Vas o toku i napretku Vašeg projekta.
Naši klijenti se kreću od vlasnika objekata i parcela, preko investitora, projektnih biroa i ostalih pravnih lica do velikih internacionalnih kompanija.
U timu rade iskusni inženjeri geodezije koji su svoje znanje i iskustvo sticali radeći na projektima u Srbiji, Rusiji, Maroku i Libiji.
Sa nama ćete uštedeti vreme i novac, a dobiti kvalitetno i brzo rešen zahtev ili projekat.

Ostale geodetske firme

Želite da prijavite Vašu firmu?

Popunite upitnik na sledećoj strani

GIS Sistemi u Upravljanju Gradskim Resursima

GIS Sistemi u Upravljanju Gradskim Resursima

GIS sistemi (Geografski Informacioni Sistemi) revolucioniraju način na koji gradovi upravljaju svojim resursima. Ova tehnologija omogućuje gradskim planerima, inženjerima i odlučiteljima da na efikasniji

Primena Geodezije u Planiranju Telekomunikacionih Mreža

Primena Geodezije u Planiranju Telekomunikacionih Mreža

Geodezija, naučna disciplina koja se bavi merenjem i kartiranjem Zemljine površine, igra ključnu ulogu u mnogim sektorima, uključujući telekomunikacije. U današnjem svetu, gde je

Geodetske Tehnike u Pomorskoj Navigaciji

Geodetske Tehnike u Pomorskoj Navigaciji

Pomorska navigacija, veština i nauka o određivanju pozicije i kretanja broda kroz okeane, prešla je dug put od svojih ranih početaka. Danas, geodetske tehnike

Geodetsko Obrazovanje i Licenciranje

Geodetsko Obrazovanje i Licenciranje

Geodezija je ključna naučna disciplina koja se bavi merenjem i razumevanjem Zemlje, njene fizičke karakteristike i okruženja u svemiru. Značaj geodetskog obrazovanja i licenciranja