GEOPREMER PO

Геодетска радња ГЕОПРЕМЕР ПО са седиштем у Пожаревцу, улица Табачка чаршија 13/3, је основана 2003. године. Нудимо вам широки спектар услуга и продуката:

 • Формирање грађевинских парцела;
 • Парцелација и препарцелација
 • Деоба катастарских парцела;
 • Израда геодетских подлога (катастарско топографских и ситуационих планова);
 • Снимање објеката у сврху добијања употребне дозволе и укњижбе;
 • Премер посебних делова објеката – етажирање станова, пословних простора и гаража;
 • Снимање објеката у циљу озакоњења – легализација;
 • Омеђавање катастарских парцела;
 • Идентификација катастарских парцела, објеката и посебних делова објеката;
 • Геодетски радови у инжењерству, обележавање објеката, зграда, инсталација и др.
 • Снимање инсталација (подземних и надземних);
 • Вештачење у судским поступцима;
 • Аерофотограметријско снимање беспилотним летелицама у циљу израде дигиталног ортофото-а, дигиталног модела терена и дигиталног модела површи терена;
 • Израда попречних и подужних профила терена, рачунање запремина земљаних маса и расутих материјала;

Ostale geodetske firme

Želite da prijavite Vašu firmu?

Popunite upitnik na sledećoj strani

Kako klimatske promene utiču na geodetska merenja?

Kako klimatske promene utiču na geodetska merenja?

Geodetska merenja predstavljaju osnovu za razumevanje mnogih aspekata naše planete, od definisanja granica imanja do praćenja tektonskih ploča. Međutim, kako se klima naše planete

Satelitska geodezija: Razumevanje osnovnih principa i primena

Satelitska geodezija: Razumevanje osnovnih principa i primena

Satelitska geodezija je revolucionarizovala način na koji razumemo i mapiramo našu planetu. Kroz kombinaciju satelitske tehnologije i geodetskih principa, ova oblast pruža precizne informacije

Geodetski doprinos u zaštiti kulturnog nasleđa

Geodetski doprinos u zaštiti kulturnog nasleđa

Kulturno nasleđe predstavlja most između prošlosti i sadašnjosti, čuvajući priče, tradicije i vrednosti koje su oblikovale našu civilizaciju. Zaštita ovih dragocenih spomenika i lokaliteta

Geodezija u svemirskim istraživanjima

Geodezija u svemirskim istraživanjima

Geodezija, nauka o merenju i predstavljanju Zemlje, možda na prvi pogled nema mnogo veze sa svemirom. Međutim, geodetska merenja igraju ključnu ulogu u istraživanju