Geomer group d.o.o.

Geomer group d.o.o. iz Beograda osnovan je 2003. godine kao zanatska radnja, a od 2012. godine pa sve do danas je preduzeće. Bavi se svim vrstama geodetskih poslova. Preduzeće je specijalizovano za inženjering, konsalting usluge i proizvodnju.

Prvo i za zanatske radnje, a onda i za preduzeća, stoji veliki broj uspešno završenih projekata kojima se već danas stručni tim preduzeća s razlogom ponosi. Ključ toliko velikog broja uspešno završenih projekata jeste stručni i uigrani tim koji je specijalizovan za sve vrste geodetskih usluga.

Preduzeće Geomer group d.o.o. od samog pristupa radu postavlja bitne kriterijume kvaliteta, primene standarda, kao i izradu dinamike rada u skladu sa zadatim rokovima, koji se strogo poštuju i kojih se tim pridržava tokom svih faza prihvaćenog posla.

Kontakt Informacije

Ostale geodetske firme

Želite da prijavite Vašu firmu?

Popunite upitnik na sledećoj strani

Geodetske Usluge u Procesu Prodaje Stanova

Geodetske Usluge u Procesu Prodaje Stanova

Prodaja stanova Beograd predstavlja kompleksan proces koji zahteva pažljivo planiranje i pripremu. Jedan od ključnih aspekata ovog procesa je korišćenje geodetskih usluga. Geodetski biro

Integracija geodetskih usluga u održavanje industrijskih objekata

Integracija geodetskih usluga u održavanje industrijskih objekata

Industrijski objekti su stub modernog društva, pružajući infrastrukturu za proizvodnju, skladištenje i distribuciju proizvoda koji su neophodni za svakodnevni život. Međutim, održavanje ovih objekata

GIS Sistemi u Upravljanju Gradskim Resursima

GIS Sistemi u Upravljanju Gradskim Resursima

GIS sistemi (Geografski Informacioni Sistemi) revolucioniraju način na koji gradovi upravljaju svojim resursima. Ova tehnologija omogućuje gradskim planerima, inženjerima i odlučiteljima da na efikasniji

Primena Geodezije u Planiranju Telekomunikacionih Mreža

Primena Geodezije u Planiranju Telekomunikacionih Mreža

Geodezija, naučna disciplina koja se bavi merenjem i kartiranjem Zemljine površine, igra ključnu ulogu u mnogim sektorima, uključujući telekomunikacije. U današnjem svetu, gde je