Geodetski Servis

Preduzeće „Geodetski servis“ d.o.o. obavlja sve vrste geodetskih radova. Navodimo neke od njih:
 • Izrada geodetskih podloga (katastarsko – topografski plan, situacioni plan) u inženjersko – tehničkim oblastima za različite namene (projektovanje, izradu detaljnih i urbanističkih planova, …);
 • Projekti parcelacije i preparcelacije sa projektom geodetskog obeležavanja u cilju formiranja gradjevinskih parcela;
 • Izrada elaborata geodetskih radova za ispravku granica susednih parcela;
 • Elaborat geodetskih radova za izvedeni objekat i posebne delove objekta, kao i elaborat za podzemne instalacije, za potrebe izdavanje upotrebne dozvole;
 • Protokol obeležavanja i geodetski snimak izgradjenog temelja za potrebe kontrole usaglašenosti izgrađenog temelja u odnosu na gradjevinsku dozvolu;
 • Oskultacija brana;
 • Izvođenje geodetskih radova u održavanju katastra nepokretnosti i katastra vodova (snimanje i evidentiranje objekta, podzemnih i nadzemnih instalacija . . .);
 • Omeđavanje (obeležavanje) graničnih tačaka parcele;
 • Izrada elaborata geodetskih radova za potrebe upisa posebnih delova objekata (stanova, lokala, garaža…)
 • Izrada geodetskog snimka za legalizaciju objekta i elaborata za upis prava svojine na objektima izgradjenim bez gradjevinske dozvole;
 • Izrada elaborata eksproprijacije;
 • Izrada elaborata paralelnog vođenja optičkih kablova;
 • Merenje kranskih staza;

i mnoge druge radove.

Kontakt Informacije

Ostale geodetske firme

Želite da prijavite Vašu firmu?

Popunite upitnik na sledećoj strani

Kako klimatske promene utiču na geodetska merenja?

Kako klimatske promene utiču na geodetska merenja?

Geodetska merenja predstavljaju osnovu za razumevanje mnogih aspekata naše planete, od definisanja granica imanja do praćenja tektonskih ploča. Međutim, kako se klima naše planete

Satelitska geodezija: Razumevanje osnovnih principa i primena

Satelitska geodezija: Razumevanje osnovnih principa i primena

Satelitska geodezija je revolucionarizovala način na koji razumemo i mapiramo našu planetu. Kroz kombinaciju satelitske tehnologije i geodetskih principa, ova oblast pruža precizne informacije

Geodetski doprinos u zaštiti kulturnog nasleđa

Geodetski doprinos u zaštiti kulturnog nasleđa

Kulturno nasleđe predstavlja most između prošlosti i sadašnjosti, čuvajući priče, tradicije i vrednosti koje su oblikovale našu civilizaciju. Zaštita ovih dragocenih spomenika i lokaliteta

Geodezija u svemirskim istraživanjima

Geodezija u svemirskim istraživanjima

Geodezija, nauka o merenju i predstavljanju Zemlje, možda na prvi pogled nema mnogo veze sa svemirom. Međutim, geodetska merenja igraju ključnu ulogu u istraživanju