Geodetski Servis

Preduzeće „Geodetski servis“ d.o.o. obavlja sve vrste geodetskih radova. Navodimo neke od njih:

 • Izrada geodetskih podloga (katastarsko – topografski plan, situacioni plan) u inženjersko – tehničkim oblastima za različite namene (projektovanje, izradu detaljnih i urbanističkih planova, …);
 • Projekti parcelacije i preparcelacije sa projektom geodetskog obeležavanja u cilju formiranja gradjevinskih parcela;
 • Izrada elaborata geodetskih radova za ispravku granica susednih parcela;
 • Elaborat geodetskih radova za izvedeni objekat i posebne delove objekta, kao i elaborat za podzemne instalacije, za potrebe izdavanje upotrebne dozvole;
 • Protokol obeležavanja i geodetski snimak izgradjenog temelja za potrebe kontrole usaglašenosti izgrađenog temelja u odnosu na gradjevinsku dozvolu;
 • Oskultacija brana;
 • Izvođenje geodetskih radova u održavanju katastra nepokretnosti i katastra vodova (snimanje i evidentiranje objekta, podzemnih i nadzemnih instalacija . . .);
 • Omeđavanje (obeležavanje) graničnih tačaka parcele;
 • Izrada elaborata geodetskih radova za potrebe upisa posebnih delova objekata (stanova, lokala, garaža…)
 • Izrada geodetskog snimka za legalizaciju objekta i elaborata za upis prava svojine na objektima izgradjenim bez gradjevinske dozvole;
 • Izrada elaborata eksproprijacije;
 • Izrada elaborata paralelnog vođenja optičkih kablova;
 • Merenje kranskih staza;

i mnoge druge radove.

Kontakt Informacije

Želite da prijavite Vašu firmu?

Popunite upitnik na sledećoj strani

Vodič Kroz Geodetski Premer i Monitoring

Vodič Kroz Geodetski Premer i Monitoring

Geodetski monitoring je proučavanje geometrije zemlje, a istovremeno razvija metode i tehnike pomoću svemirske tehnologije za njihovo praćenje. Ako se razborito koristi sa geotehničkom

Praćenje Podzemnih Voda iz Svemira

Praćenje Podzemnih Voda iz Svemira

Podzemne vode su jedan od najvažnijih resursa slatke vode za ekosisteme i čovečanstvo. Zbog ove fundamentalne uloge u Zemljinim vodenim i energetskim ciklusima, podzemne

Tapija i Tapijski Sistem

Tapija i Tapijski Sistem

Knjiga tapijaje javna evidencija o vlasnicima na parcelama. Upisanim vlasnicima na parcelama izdavala se tapija, kao dokaz da je lice označeno u tapiji vlasnik

Teodolit: Pojam i Vrste

Teodolit: Pojam i Vrste

Teodolit je optički instrument koji može meriti uglove između bilo kojih unapred određenih tačaka duž vodoravne i vertikalne ravni. Tradicionalno se koristio za merenje