Geo ZS

Geodetski radovi u inženjersko-tehničkim oblastima
  • Geodetski radovi u inženjersko-tehničkim oblastima jesu izrada tehničke dokumentacije,
  • izvođenje i stručni nadzor nad
  • izvođenjem geodetskih radova u inženjersko-tehničkim oblastima za koje je predviđena izrada tehničke dokumentacije.
  • Tehnička dokumentacija za izvođenje geodetskih radova izrađuje se saglasno vrsti tehničke dokumentacije u inženjersko – tehničkoj oblasti.
  • Izvođenje geodetskih radova u inženjersko-tehničkim oblastima jeste:
  • izrada geodetskih podloga za potrebe raznih vrsta projekata u inženjersko-tehničkim oblastima;
  • geodetsko merenje u toku realizacije projekta;
  • geodetsko merenje izvedenog stanja;
  • geodetsko merenje u cilju osmatranja tla i objekata u toku građenja i upotrebe.Kod izrade tehničke dokumentacije ističemo geodetske radove na izradi glavnog projekta  geodetskog osmatranja geometrije objekata (mostova, brana, silosa, zgrada i dr.).

Kontakt Informacije

Ostale geodetske firme

Želite da prijavite Vašu firmu?

Popunite upitnik na sledećoj strani

Geodetske Usluge u Procesu Prodaje Stanova

Geodetske Usluge u Procesu Prodaje Stanova

Prodaja stanova Beograd predstavlja kompleksan proces koji zahteva pažljivo planiranje i pripremu. Jedan od ključnih aspekata ovog procesa je korišćenje geodetskih usluga. Geodetski biro

Integracija geodetskih usluga u održavanje industrijskih objekata

Integracija geodetskih usluga u održavanje industrijskih objekata

Industrijski objekti su stub modernog društva, pružajući infrastrukturu za proizvodnju, skladištenje i distribuciju proizvoda koji su neophodni za svakodnevni život. Međutim, održavanje ovih objekata

GIS Sistemi u Upravljanju Gradskim Resursima

GIS Sistemi u Upravljanju Gradskim Resursima

GIS sistemi (Geografski Informacioni Sistemi) revolucioniraju način na koji gradovi upravljaju svojim resursima. Ova tehnologija omogućuje gradskim planerima, inženjerima i odlučiteljima da na efikasniji

Primena Geodezije u Planiranju Telekomunikacionih Mreža

Primena Geodezije u Planiranju Telekomunikacionih Mreža

Geodezija, naučna disciplina koja se bavi merenjem i kartiranjem Zemljine površine, igra ključnu ulogu u mnogim sektorima, uključujući telekomunikacije. U današnjem svetu, gde je