GEO – Sfera

Vršimo sve vrste geodetskih usluga i radova, kao što su:

  • Izrada geodetskih podloga za potrebe izrade projektne dokumentacije
  • Realizaciju projekata parcelacije i preparcelacije katastarskih parcela
  • Deoba katastarskih parcela
  • Geodetska merenja u inženjerstvu – visokogradnja i niskogradnja-(praćenje izgradnje objekata, kontrola konstrukcije, kontrola sleganja objekata)
  • Geodetsko snimanje izgrađenih objekata (za potrebe uknjižbe u katastar nepokretnosti ili za potrebe legalizacije-ozakonjenja)
  • Geodetsko snimanje podzemnih i nadzemnih instalacija (objekata)
  • Geodetsko obeležavanje granica katastarskih parcela (omeđavanje)
  • Vršimo kompletnu uslugu OZAKONJENJA vaših nelegalnih objekata (po sistemu ključ u ruke) I druge geodetske usluge …

 

U saradnji sa našim partnerima, osim geodetskih usluga, obezbeđujemo I ponudu projektantskih usluga za potrebe izgradnje objekata i preparcelacije zemljišta.

Ostale geodetske firme

Želite da prijavite Vašu firmu?

Popunite upitnik na sledećoj strani

GIS Sistemi u Upravljanju Gradskim Resursima

GIS Sistemi u Upravljanju Gradskim Resursima

GIS sistemi (Geografski Informacioni Sistemi) revolucioniraju način na koji gradovi upravljaju svojim resursima. Ova tehnologija omogućuje gradskim planerima, inženjerima i odlučiteljima da na efikasniji

Primena Geodezije u Planiranju Telekomunikacionih Mreža

Primena Geodezije u Planiranju Telekomunikacionih Mreža

Geodezija, naučna disciplina koja se bavi merenjem i kartiranjem Zemljine površine, igra ključnu ulogu u mnogim sektorima, uključujući telekomunikacije. U današnjem svetu, gde je

Geodetske Tehnike u Pomorskoj Navigaciji

Geodetske Tehnike u Pomorskoj Navigaciji

Pomorska navigacija, veština i nauka o određivanju pozicije i kretanja broda kroz okeane, prešla je dug put od svojih ranih početaka. Danas, geodetske tehnike

Geodetsko Obrazovanje i Licenciranje

Geodetsko Obrazovanje i Licenciranje

Geodezija je ključna naučna disciplina koja se bavi merenjem i razumevanjem Zemlje, njene fizičke karakteristike i okruženja u svemiru. Značaj geodetskog obrazovanja i licenciranja