GEO – Sfera

Vršimo sve vrste geodetskih usluga i radova, kao što su:

  • Izrada geodetskih podloga za potrebe izrade projektne dokumentacije
  • Realizaciju projekata parcelacije i preparcelacije katastarskih parcela
  • Deoba katastarskih parcela
  • Geodetska merenja u inženjerstvu – visokogradnja i niskogradnja-(praćenje izgradnje objekata, kontrola konstrukcije, kontrola sleganja objekata)
  • Geodetsko snimanje izgrađenih objekata (za potrebe uknjižbe u katastar nepokretnosti ili za potrebe legalizacije-ozakonjenja)
  • Geodetsko snimanje podzemnih i nadzemnih instalacija (objekata)
  • Geodetsko obeležavanje granica katastarskih parcela (omeđavanje)
  • Vršimo kompletnu uslugu OZAKONJENJA vaših nelegalnih objekata (po sistemu ključ u ruke) I druge geodetske usluge …

 

U saradnji sa našim partnerima, osim geodetskih usluga, obezbeđujemo I ponudu projektantskih usluga za potrebe izgradnje objekata i preparcelacije zemljišta.

Kontakt Informacije

Želite da prijavite Vašu firmu?

Popunite upitnik na sledećoj strani

Kako izabrati pravi akumulator za svoje vozilo i šta utiče na njegov vek trajanja?

Kako izabrati pravi akumulator za svoje vozilo i šta utiče na njegov vek trajanja?

Koliko ste puta imali problem sa akumulatorom vašeg vozila? Da li ste nekad ostali zaglavljeni u sred ničega zbog ispražnjenog akumulatora? Ili ste možda

Kako se Razvila Geodezija Kroz Istoriju?

Kako se Razvila Geodezija Kroz Istoriju?

Geodezija je disciplina koja se bavi merenjem i opisivanjem oblika, veličine i položaja Zemlje i njenih geografskih karakteristika. Ova disciplina ima bogatu istoriju koja

Korisne Aplikacije za Geodetska Merenja i Obradu Podataka

Korisne Aplikacije za Geodetska Merenja i Obradu Podataka

Geodetska merenja su bitna za mnoge aspekte ljudskog života, uključujući urbanističko planiranje, građevinarstvo, geologiju, poljoprivredu i mnoge druge oblasti. Međutim, merenje terena i obrada

Kako Izabrati Pravi Akumulator za Vaše Vozilo

Kako Izabrati Pravi Akumulator za Vaše Vozilo

Koliko ste puta imali problem sa akumulatorom vašeg vozila? Da li ste nekad ostali zaglavljeni u sred ničega zbog ispražnjenog akumulatora? Ili ste možda