Geo-Dita

Geodetski biro “Geo-Dita” d.o.o. iz Beograda je počeo sa radom 11. maja 2000. godine i od samog početka mu je osnovna poslovna orijentacija bila da pruža geodetske usluge na široj teritoriji Beograda. Tokom godina se biro razvijao i u skladu sa konkurencijom svoju delatnost je vremenom proširio na poslove koji nisu čisto geodetski, kako bi klijentima pružio što kompletniju uslugu.

Geometri u birou bave se izradom geodetskog snimka, parcelacije, omeđavanja, geodetskim poslovima pri legalizaciji i uknjižbi (upis prava vlasništva).

Biro “Geo-Dita” je danas u potpunosti osposobljen da učestvuje u svim fazama pripreme lokacije, potom izvršenja geodetskih merenja i na kraju kompletiranja dokumentacije za potrebe upisa u Katastar nepokretnosti. Ovakav nivo usluge rezultat je dugogodišnje uspešne poslovno-tehničke saradnje GB “Geo-Dita” sa više Arhitektonsko – urbanističkih biroa, Građevinskih preduzeća i renomiranih Advokatskih kancelarija.

U našem birou “Geo-Dita” je zaposleno 10 geometara, sa visokim, višim i srednjim stručnim obrazovanjem. Firma poseduje svu neophodnu tehničku opremu, totalne stanice, nivelire i GPS sistem. Takođe, posedujemo odgovarajuće licence predviđene Zakonom za pružanje geodetskih usluga u oblasti Katastra nepokretnosti, građevinarstva i projektovanja ( 372 – Odgovorni projektant geodetskih projekata i 471 – Odgovorni izvođač geodetskih radova).

  Kontakt Informacije

  Želite da prijavite Vašu firmu?

  Popunite upitnik na sledećoj strani

  Vodič Kroz Geodetski Premer i Monitoring

  Vodič Kroz Geodetski Premer i Monitoring

  Geodetski monitoring je proučavanje geometrije zemlje, a istovremeno razvija metode i tehnike pomoću svemirske tehnologije za njihovo praćenje. Ako se razborito koristi sa geotehničkom

  Praćenje Podzemnih Voda iz Svemira

  Praćenje Podzemnih Voda iz Svemira

  Podzemne vode su jedan od najvažnijih resursa slatke vode za ekosisteme i čovečanstvo. Zbog ove fundamentalne uloge u Zemljinim vodenim i energetskim ciklusima, podzemne

  Tapija i Tapijski Sistem

  Tapija i Tapijski Sistem

  Knjiga tapijaje javna evidencija o vlasnicima na parcelama. Upisanim vlasnicima na parcelama izdavala se tapija, kao dokaz da je lice označeno u tapiji vlasnik

  Teodolit: Pojam i Vrste

  Teodolit: Pojam i Vrste

  Teodolit je optički instrument koji može meriti uglove između bilo kojih unapred određenih tačaka duž vodoravne i vertikalne ravni. Tradicionalno se koristio za merenje