A Projekt

Licencirani geodetski biro, A Projekt. Sve geodetske i katastarske usluge na jednom mestu. Nalazimo se na adresi: Miška Kranjca broj 26, lokal broj 3 (pored Notara i Dijaspora shop-a, iznad Artinvesta) u neposrednoj blizini Gradske opštine Rakovica i “katastra” Rakovica.
Efikasno, brzo, tačno i pouzdano vršimo poslove:
– Izrada elaborata za ozakonjenje, etažiranje objekata, geodetske skice, faktičke deobe parcela, omeđavanje, parcelacije/preparcelacije, snimanje objekata, snimanje vodova, izrada podloga za projektovanje…
– Radove iz oblasti inženjerstva: pozicioniranje svih vrsta stambenih i inženjerskih objekata – šipova, betonskih fundamenata, temelja, osovina objekata, snimanje/praćenje izgradnje objekata, snimanje izvedenog stanja objekta, projektovanje, proračun kubatura…
– Poslove “katastarske geodezije”: izdavanje izvoda iz lista nepokretnosti (vlasnički list) za jedan minut – uz mogućnost naručivanja telefonom i slanja na kućnu adresu, kopije planova, uverenja…
– Takođe, zarad ispravnog i kvalitetnog upravljanja  nepokretnostima, vršimo i poslove savetovanja/konsaltinga sa timom saradnika različitih inženjerskih struka, pravnika, advokata, arhitekata…

Ostale geodetske firme

Želite da prijavite Vašu firmu?

Popunite upitnik na sledećoj strani

GIS Sistemi u Upravljanju Gradskim Resursima

GIS Sistemi u Upravljanju Gradskim Resursima

GIS sistemi (Geografski Informacioni Sistemi) revolucioniraju način na koji gradovi upravljaju svojim resursima. Ova tehnologija omogućuje gradskim planerima, inženjerima i odlučiteljima da na efikasniji

Primena Geodezije u Planiranju Telekomunikacionih Mreža

Primena Geodezije u Planiranju Telekomunikacionih Mreža

Geodezija, naučna disciplina koja se bavi merenjem i kartiranjem Zemljine površine, igra ključnu ulogu u mnogim sektorima, uključujući telekomunikacije. U današnjem svetu, gde je

Geodetske Tehnike u Pomorskoj Navigaciji

Geodetske Tehnike u Pomorskoj Navigaciji

Pomorska navigacija, veština i nauka o određivanju pozicije i kretanja broda kroz okeane, prešla je dug put od svojih ranih početaka. Danas, geodetske tehnike

Geodetsko Obrazovanje i Licenciranje

Geodetsko Obrazovanje i Licenciranje

Geodezija je ključna naučna disciplina koja se bavi merenjem i razumevanjem Zemlje, njene fizičke karakteristike i okruženja u svemiru. Značaj geodetskog obrazovanja i licenciranja