Legalizacija ili ozakonjenje objekta – U čemu je razlika?

Legalizacija ili ozakonjenje objekta

Kada je reč o građevinskim objektima u Srbiji, često se susrećemo sa pojmovima legalizacija ili ozakonjenje. Ovi termini su postali sve prisutniji u svakodnevnom govoru, posebno među vlasnicima nekretnina i onima koji planiraju gradnju. Iako se na prvi pogled čini da su ovi pojmovi sinonimi, postoji značajna razlika između njih. 

Obe procedure imaju za cilj da nelegalno izgrađene objekte uvedu u zakonske okvire, ali se razlikuju po metodologiji i posledicama. Razumeti ove razlike je ključno za sve koji se bave građevinom ili planiraju investicije u nekretnine.

Legalizacija ili Ozakonjenje

Ozakonjenje i legalizacija se, zapravo, razlikuju. Iako oba postupka dovode do upisa i legalizacije objekata u katastru nepokretnosti, njihov krajnji rezultat je “ubacivanje” objekata u legalne tokove. Međutim, troškovno gledano, ozakonjenje ima prednost.

Legalizacija

Legalizacija je postupak kojim se nelegalno izgrađenim objektima naknadno dodeljuje građevinska ili upotrebna dozvola. Ovaj postupak je osmišljen kako bi se objekti koji su izgrađeni bez odgovarajućih dozvola prilagodili zakonskim propisima. Nakon što se dobije građevinska ili upotrebna dozvola, objekat se može upisati u katastar nepokretnosti po redovnoj proceduri. 

Upotrebna dozvola je posebno važna jer garantuje da je objekat bezbedan za korišćenje i da je izgrađen u skladu sa svim tehničkim i bezbednosnim standardima. Vlasnici objekata često teže legalizaciji kako bi izbegli potencijalne pravne posledice i kako bi mogli da prodaju ili iznajmljuju svoje objekte bez ograničenja.

Ozakonjenje

Ozakonjenje je drugačiji postupak od legalizacije i namenjen je objektima koji su izgrađeni bez odgovarajućih dozvola. Za razliku od legalizacije, postupkom ozakonjenja ne izdaje se naknadno građevinska ili upotrebna dozvola. Umesto toga, vlasnici dobijaju rešenje o ozakonjenju koje im omogućava upis objekta u registar nepokretnosti. 

Ovo rešenje praktično znači da je nelegalno izgrađen objekat “ubacio” u legalne tokove i da je priznat od strane države. Iako ozakonjenje ne garantuje isti nivo bezbednosti kao legalizacija, omogućava vlasnicima da izbegnu rušenje objekta i da ga koriste bez pravnih prepreka.

Postupak ozakonjenja objekata

Postupak ozakonjenja objekata predstavlja važan korak u prilagođavanju nelegalno izgrađenih objekata zakonskim propisima u Srbiji. Do 29.01.2016. godine, vlasnici objekata koji su izgrađeni bez odgovarajućih dozvola mogli su podneti zahtev za ozakonjenje. 

Jedan od ključnih kriterijuma za ovaj postupak bila je mogućnost da se objekat vidi na satelitskom snimku teritorije Republike Srbije koji datira iz 2015. godine. Ova mera je uvedena kako bi se osiguralo da su objekti postojali pre određenog datuma i da nisu novije izgradnje. 

Međutim, objekti koji su izgrađeni bez građevinske dozvole ili rešenja o odobrenju izvođenja radova nakon 27. novembra 2015. godine nisu mogli biti ozakonjeni. Umesto toga, takvi objekti su postali predmet rušenja od strane nadležnih organa. Ovaj postupak je bio deo šire inicijative vlade da se reše problemi nelegalne gradnje i da se urbanizacija drži pod kontrolom.

Da li možete prodati nepokretnost koja nije ozakonjena?

Ne, objekti na kojima nije sprovedena legalizacija ili ozakonjenje ne mogu biti predmet prodaje. Ovo predstavlja veliki problem za vlasnike takvih nekretnina. Ako je objekat izgrađen bez odgovarajuće građevinske dozvole ili rešenja o odobrenju izvođenja radova nakon 27.11.2015. godine, on će imati trajnu zabeležbu zabrane otuđenja u katastru nepokretnosti. 

Ova zabeležba efektivno sprečava vlasnike da prodaju, iznajmljuju ili na bilo koji drugi način prometuju svojom nekretninom. Osim toga, takvi objekti su podložni rušenju od strane nadležnih organa. Vlasnici se stoga suočavaju sa gubitkom svoje imovine i potencijalnim troškovima rušenja, što dodatno komplikuje situaciju.

Zaključak

U Srbiji postoji veliki broj nelegalno izgrađenih objekata, što predstavlja ozbiljan urbanistički i pravni izazov. Zbog toga je od suštinskog značaja razumeti razliku između legalizacije i ozakonjenja, kao i sve postupke koji se odnose na ove pojmove. 

Ovi postupci su osmišljeni kako bi se nelegalne gradnje prilagodile zakonskim okvirima. Takođe, kako bi se osigurala bezbednost i pravna sigurnost vlasnika. 

Ako planirate da kupite ili prodate nekretninu, važno je da se konsultujete sa stručnjacima, poput advokata ili građevinskih inženjera, kako biste bili sigurni da je sve u skladu sa zakonskim propisima. Na taj način možete izbeći potencijalne pravne komplikacije i osigurati da vaša investicija bude sigurna.

 

Želite da prijavite Vašu firmu?

Popunite upitnik na sledećoj strani