Vodič Kroz Geodetski Premer i Monitoring

osoba premerava zemljište ilustracija

Geodetski monitoring je proučavanje geometrije zemlje, a istovremeno razvija metode i tehnike pomoću svemirske tehnologije za njihovo praćenje. Ako se razborito koristi sa geotehničkom instrumentacijom, geodetski monitoring daje ko-povezane podatke koji su relevantni i široko se koriste u građevinarstvu i nadzoru konstrukcija. Encardio Group koristi in-house razvijenu kontrolnu kutiju sa naprednim softverom za kontrolu robotskih […]

Praćenje Podzemnih Voda iz Svemira

jezero u pećini

Podzemne vode su jedan od najvažnijih resursa slatke vode za ekosisteme i čovečanstvo. Zbog ove fundamentalne uloge u Zemljinim vodenim i energetskim ciklusima, podzemne vode su proglašene za suštinsku klimatsku varijablu od strane GCOS-a, Globalnog sistema za posmatranje klime. Kao i kod drugih podzemnih procesa, teško ga je posmatrati i pratiti na globalnom nivou. Ovo […]

Tapija i Tapijski Sistem

papiri i fascikle u arhivi

Knjiga tapijaje javna evidencija o vlasnicima na parcelama. Upisanim vlasnicima na parcelama izdavala se tapija, kao dokaz da je lice označeno u tapiji vlasnik parcele.Ranije je tapijski sistem kao zaostatak iz turskih vremena važio na celom području SrbijeUvođenjem zemljišnih knjiga u severnim delovima Srbije (posle donošenja zemljišno-knjižnih zakona od 1930) prestala je potreba za postojanjem […]

Teodolit: Pojam i Vrste

žena na poljani sa instrumentom za merenje

Teodolit je optički instrument koji može meriti uglove između bilo kojih unapred određenih tačaka duž vodoravne i vertikalne ravni. Tradicionalno se koristio za merenje zemljišta, ali se takođe koristio za izgradnju zgrada i infrastrukture, kao i za druge specijalizovane primene (kao što su meteorologija i lansiranje raketa).U svom sklopu sadrži montiran teleskop koji se može […]

Četiri Metode Merenja u Geodeziji

olovka na papiru sa nacrtom

Za rešenje formulisanog problema geodezije, različite geometrijske i fizikalne veličine na površini Zemlje i u prostoru izvan nje se promatraju. Mogu se podeliti u četiri skupine: Astronomska određivanja geografske širine, dužine i azimuta ( pravac definisan uglom) orijentisana prema smeru viska i dobijena iz merenja smera prema zvezdama  merenja gravitacije i komponenti gravitacionog gradijenta kao […]

Šta su Topografska Istraživanja?

topografska merenja feat img

Topografsko snimanje je u velikoj meri u imenu: terensko izviđanje koje identifikuje karakteristike topografije bilo koje oblasti. Može biti izuzetno detaljan ili ograničen samo na opšte ispravke, koji se razlikuje od slučaja do slučaja. Osim mapiranja, glavna upotreba topografskih istraživanja je identifikacija vaše lokacije zajedno sa vašim okruženjem, bez obzira na svrhu. Na primer, dok geodet sprovodi […]

Geodetski Instrumenti: Šest Najčešćih

lenjir i alat na stolu

Geodetska istraživanja su jedna od najstarijih profesija, sa zapisima o geodetskim premerama koje datiraju još iz vremena starog Rima. Mogli biste pretpostaviti da je oprema korišćena u prošlosti bila rudimentarna i gruba, ali dokazi pokazuju da su drevni merni alati za merenje razvijeni sa iznenađujućom preciznošću.Rimljani su koristili instrument koji se naziva groma da „na terenu […]

Čime se Bavi Geodet?

Geodezija je naučna disciplina koja se bavi merenjem i prikazivanjem Zemlje, njenog gravitacionog polja, i geodinamičkih pojava kao što su:pomeranje polova,plima i oseka igibanje zemljine koreOsobe koje se profesionalno bave geodezijom zovu se geodete. Geodezija se ubraja među najstarije nauke.Možemo reći da je geodezija naučna disciplina koja se bavi premerom zemljine površine, unosom podataka u […]

Najčešći Geodetski Pojmovi na Jednom Mestu

Elaborat geodetskih radovaElaborat geodetskih radova predstavlja dokumente koje je potrebno prikupiti i priložiti ustanovama kao što su:Katastar ,Sekretarijar za legalizaciju / ozakonjenje ,tehnički prijem itd.Elaborat geodetskih radova služi za ucrtavanje objekta u katastarske planove prilikom proširenja ili provodjenja neke promene. On sadrži opšte podatke o samom objektu, lokaciji i investitoru. Ovde su takođe uključeni i […]